Skip to content Skip to footer

Linda Weimanns stukarbejder i Formeriet, her variationer over sekskanten.

Læs mere om Linda Weimann på SVK her

Designer Linda Weimann vækker et ældgammelt håndværk til live, når hun eksperimenterer med stukkens former, farver og kontekst. Ved årets første artist talk på SVK fortalte designeren om arbejdet med at reaktualisere den ornamentale tilgang til rum og facader, for igen at gøre detaljerigdom og pynt til et element i indretning og udsmykning.

Af Lea Kyndrup, Mar. 28. 2012

Luften, stadig knastør og tyk af gipsstøv, vidner som noget af det sidste om det krævende arbejde, Linda Weimann har udført hen over den sidste halvanden måned i Formeriet på Gl. Dok. Ellers har atelieret undergået en mindre forvandling det seneste døgns tid. Fra at være fyldt med stumper af gips, stilladser, arbejdsborde, silikoneforme og værktøj, fremstår det ved fredagens artist talk ryddeligt og tilgængeligt med små udstillingsområder af opstillede vægge og rum, hvor Linda Weimann fremviser sit arbejde.

I seks uger har designeren udviklet og eksperimenteret med forskellige former for stuk. Hun har skabt mønstre og former digitalt, eksperimenteret med farvepigmentering, støbt i silikoneforme, og så har hun trukket stukken på et langbord efter traditionelle metoder. Resultatet er stuk i mangfoldige udtryk: Gesimser, geometriske figurer og fabeldyr, nogle med indlægning af lys og – afslører Linda Weimann – med tiden forhåbentlig også lyd. Alt sammen elementer, der forsøger at rykke ved vores traditionelle opfattelse af rummet og dets indretning.

Retroficering
Selvom Linda Weimanns stuk ingenlunde er identisk med den traditionelle stuk, som vi f.eks. kender den fra gamle herskabslejligheder, er hendes arbejde alligevel tydeligt beslægtet med den. Det har samme rå og umættede taktilitet, og en stor del af det udfolder sig i rummets kanter, oftest mellem væg og loft.

IMG_1063_381

Et påtrængende spørgsmål ved dagens artist talk er, hvad Linda Weimanns arbejder skal bruges til. Designeren pointerer, at stukken er pynt, ornamentik, og at det i den forstand er en venden tilbage til en tid, hvor udsmykning havde en mere udtalt karakter end de ofte minimalistiske udtryk, vi er vant til i dag.

”Jeg synes, det er spændende at se på, hvad det var for nogle værdier stukken repræsenterede tidligere, og med dette udgangspunkt undersøge, om der er nogle værdier, ornamentikken kunne skabe på ny. Nogle af de spørgsmål mit projekt beskæftiger sig med er, om man med stukken kan aktivere rummet på andre måder, end vi er vant til, og hvad udsmykning i det hele taget betyder for os i dag.”

Linda Weimann er bl.a. inspireret af Art Decos stiliserede udtryk og Memphisstilens vilde leg med 80’er-agtige farver og figurer – og designeren bemærker, at hun godt kunne have valgt at gå hele vejen, og bytte gipsen ud med f.eks. plastmoduler som en slags helt ny og moderne stuk. Men det er ikke der, designeren vil hen. Hendes intention er snarere at retroficere stukken, som hun udtrykker det. Hun vil bibeholde en del af dens klassiske udtryk og dermed tilføre ornamentikkens lidt bedagede tilsnit nye kvaliteter i kraft af den moderne kontekst.

Konteksten
De fysiske omgivelser er vigtige, når det kommer til stukkens frembringelse, selvom Linda Weimann under sit ophold på Statens Værksteder ikke har haft et konkret rum at forholde sig til, men snarere har koncentreret sig om at eksperimentere og producere.

“Jeg kunne godt tænke mig at komme ud i nogle rum og nogle sammenhænge, som kunne give noget tilbage til stukken, så det bliver et samspil mellem rum og ornament. Et slot i England er da en ønskekontekst – hvor min stuk kunne fungere som kommentar til traditionen.”

Det er på den måde vigtigt for Linda Weimann at understrege, at arbejdet med stuk også skal forstås som en mere generel tilgang til idéen om ornamentik, herunder spillet mellem det traditionelle og det moderne, som ikke kun stuk, men også andre materialer og teknikker kunne danne afsæt for.

IMG_1120_381

Kunst eller produktdesign?
Spørgsmålet om, hvad stukken skal bruges til, formuleres også i forhold til projektets kunstneriske kvaliteter – for er det kunst, eller er det et salgbart designprodukt, Linda Weimann har skabt? For Linda Weimann er det et spørgsmål, som er op til den enkelte at besvare. Hendes eget ønske er, at stukmodulerne får et så stort virkefelt som muligt, både som kunstnerisk udsmykning og måske også sat i produktion og til salg som enkeltmoduler i en forretning.

”Jeg ser mit arbejde på mange forskellige måder. Man kan godt sige at det her er mit kunstneriske udtryk, men jeg kan også sagtens forestille mig at skulle ud og lave stuk i en bestemt kontekst og skabe udsmykningen i samarbejde med en kunde. Jeg kan faktisk ikke sige, at det er det ene eller det andet.”

Om kunstneren
Linda Weimann (f. 1979) er uddannet fra Danmarks Designskole 2010, og har i sin afgang arbejdet tværdiciplinært med stuk. Hendes tilgang til stukkens retænkning er at skabe en forbindelse mellem det konceptuelle, metodiske og abstrakte greb til det til det fysiske materiale. Hendes baggrund er arbejdet med scenografi, rum og visuel kommunikation.

Linda Weimanns projektside på svfk.dk

Artist talks på Statens Værksteder for Kunst
SVK afholder løbende artist talks, hvor dørene til værksteder og atelierer bliver åbnet for offentligheden. Disse arrangementer giver en særlig mulighed for at få et indblik i hver enkelt kunstners arbejdsproces og værkpraksis. Nyheder og information om arrangementer lægges op her på hjemmesiden og annonceres via nyhedsbrev (tilmeldingsfunktion nederst på forsiden). Desuden bliver alle arrangementer lagt på Facebook:
www.facebook.com/statensvaerksteder