Skip to content Skip to footer

MA i Design fra Danmarks Designskole (KADK) 2010.

Siden 2010 har mit omdrejningspunkt som designer været at re-tænke og anvende stukkens sprog og historie. Her som et ornamentalt og rummeligt objekt i mange typer af sammenhænge. Igennem udtryk, metoder og materialer har jeg i teori og praksis arbejdet med koblingen mellem traditionelle tilgange og formgivning i en ny relation.

Jeg baserer mit virke på stedspecifikke værker, eksperimentelt arbejde og serielle produktioner.

Projekter af

Linda Weimanns projekt ’STUKWERK’ undersøger, retænker og udvikler ornamentet stuk. Gennem nye visuelle udtryk, integrering af lys, samt brug af digitale og analoge metoder udvikles prototyper og rumlige værker. Projektet arbejder med at koble stukkens historiske afsæt til en nutidig kontekst, og undersøger stukken som… Læs mere