Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De to formgivere, Linda Weimann og Birgitte Due Madsen, har i Formeriet på Statens Værksteder eksperimenteret med formstøbning i diverse udgaver af beton, som de har blandet af mere eller mindre grove former for sand og grus. Deres undersøgelser og prøver er mundet ud i en stor viden omkring sandets struktur, og hvilken indflydelse den har på farve, overflade og form.

Feb. 2021

Vores ramme har været at afsøge en takt mellem rum, objekt og møbel. Vi har arbejdet intuitivt og eksperimenterende hen imod et visuelt udtryk, der kontrasterer forventningerne mellem tyngde og lethed. Det har været et fælles ønske at skitsere og arbejde direkte i materialet én til én i krydsfeltet mellem det kontrollerede og det flydende. Det har vi gjort ved at se, hvor langt vi kan strække materialet og stadig formgive det.

Vores arbejde med de skalérbare fragmenter har været med henblik på både interiør og eksteriør, og vi har derfor undersøgt de indbyrdes forhold i det skalérbare format.

Vi har ikke arbejdet sammen før, så vores ophold har også været et eksperiment udi fælles formgivning.

Projektet er generøst støttet af Nationalbankens Jubilæums Fond, Statens Kunstfond, Aalborg Portland og Dansand.