Skip to content Skip to footer

Arrangementet blev afholdt d. 9. august 2012 af den hollandske kunstner Rosanne van Klaveren.

Læs mere om Rosanne van Klaveren her

Hvad sker der, når man forærer sin bil til en traditionel, russisk hyrdefamilie? Hvordan bliver det opfattet af lokalsamfundet, og kan det siges at have en neokoloniserende effekt?

Af Rebekka Lewin
August 2012

Disse spørgsmål blev vendt og drejet, da den hollandske videokunstner, Rosanne van Klaveren, afholdt sin picnic-quiz på SVK torsdag d. 9. august.

IMG_2240

Rosannes egen kreation af Lada Niva.

Picnic-quiz i farver
Det overordnede formål var at diskutere etiske aspekter af roadmovie-projeketet ”Niva to Nenets”, der i flerdimensionel, interaktiv form skal fortælle en sand historie om en kunstner, der kører fra Belgien til Naryan-Mar i Nordrusland for at forære sin bil til en hyrdefamilie.

Rosanne havde forberedt fem spørgsmål til sine tilhørere, som hun til lejligheden havde placeret på gulvet på tre tæpper – et rødt, et gult og et grønt. Til hvert spørgsmål var der tre svarmuligheder, et i hver farve, og tilhøreren skulle dermed vælge sit tæppe ud fra overbevisning.  Ydermere serverede Rosanne små snacks i samme farve som tæpperne for at give en sanselig dimension til de respektive svar.

Egocentrisk projekt giver anledning til selvrefleksion
Et aspekt, som Rosanne lagde meget vægt på var kunstnerens rolle som ”den glade giver”. Ville det virke nedladende, belærende eller ligefrem neokoloniserende? Én af de tilhørende fandt det ironisk og til en vis grad stødende, at den bil, som skal køre tusinder af kilometer og transporteres på et skib det sidste stykke, fordi der ikke længere er veje, er en gammel, russisk 4-julstrækker fra efter krigstiden, som er meget mindre værd end alle de anstrengelser, kunstneren gør sig for at fuldføre donationen. Til det svarede Rosanne, at Lada Niva’en fungerer perfekt som off-roader i det nordrussiske terræn. Bilen kommer for så vidt tilbage til sine rødder, og det er der jo også en vis symbolværdi i.

6b[1]_381

(Foto: IPS)

Bilen udstyres med syv kameraer, og på den lange køretur vil den hollandske kunstner tage forskellige aktører med i sin bil, som dermed vil fungere som filmstudie for en dokumentar om den utraditionelle rejse. Dokumentaren vil i sidste ende fungere som videoinstallation til udstilling på etnografiske museer og kunstmuseer. Projektet er en del af en større doktordisputats i kunst, som Rosanne van Klaveren udfører på Catholic University of Leuven i Belgien.

Om kunstneren
Rosanne van Klaveren (1973) er en hollandsk mediekunstner, der bor og arbejder i Belgien. Hun specialiserer sig i sociale og interaktive medieformer i relation til specifikke geografiske landområder. Hendes fokus ligger på interaktiv historiefortælling.
Rosanne underviser i medier, kunst og historiefortælling på Institut for medier, kunst og design i Genk (Belgien), og arbejder på en praktikbaseret Ph.D. i ”Locative Media Art” på Catholic University i Leuven (Belgien).