Skip to content Skip to footer

Temaerne på dOCUMENTA(13) kredsede om det historiske, det globale og værkets materialitet. Herunder er billeder fra udstillingerne, som i 2012 er kurateret af Carolyn Christov-Bakargiev.

Mere end 300 kunstnere fra hele verden deltager i dOCUMENTA(13) i Kassel, hvor der vises værker på otte hovedudstillinger.

Af Kirstine Autzen
(foto: Kirstine Autzen, Lotte Fløe Christensen)
August 2012

dOCUMENTA er en international kunstudstilling, som finder sted hvert femte år i Kassel i Tyskland. Denne gang er det kurator Carolyn Christov-Bakargiev, som har været ansvarlig for at sammensætte programmet, bestående af udstillinger, performances, debatter og publikationer.

Christov-Barkargiev har lagt vægt på både aktuelle politiske emner, såsom krigen i Afghanistan, samt trukket tråde tilbage i blandt andet tysk historie gennem fokus på materiale, objekt og kontekst. Centriennalen er i programmet deklareret som en dediktation til ‘artistic research’.

dOCUMENTA(13) kan besøges indtil 16. september 2012 – og det må anbefales at sætte minimum et par dage af til at opleve udstillingerne. SVK var forbi, og herunder følger en række visuelle nedslag under tre overskrifter: “Visuel tour”, ‘Historisk og politisk fokus’ og ‘Sanseligt fokus’.

Billedkunstner Lea Porsager er en af tre danske kunstnere, som præsenterer værker på dOCUMENTA i år, og hun har skabt dele af sin installation til Karlsaue Park på SVK.

 

IMG_4698_edit_381

“Anatta” af Lea Porsager

Fra Lea Porsagers installation.

Tre danske kunstnere er repræsenteret Kassel; Tue Greenfort, Jakob Jakobsen og Lea Porsager. Sidstnævnte har skabt dele af sit bidrag på SVK.

Lea Porsagers værk tager udgangspunkt i Monte Verità, “Sandhedens Bjerg”. Monte Verità ligger i syd Schweiz, ved den lille by Ascona. Siden begyndelsen af det 20. århundrede har bjerget dannet ramme om mange forskellige utopiske og kulturelle begivenheder.
Se billeder af Lea Porsagers bidrag

Visuel tourBilleder af grundigt bearbejdede monteringer og installationer, en stor variation i materialer og ‘oversættelser’ fra et materiale til et andet: en mursten, som ligner en radio, en bog, hvorpå video er projekteret etc.

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.

Historisk og politisk fokus
Udover udstillingsstederne i Kassel, har dOOCUMENTA også udstillinger i Afghanistan, Egypten og Canada. Det historiske og politiske gennemsyrer store dele af udstillingerne, og mange af værkerne er baseret på research, samt antropologiske og kulturelle undersøgelser.
Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.

Sanseligt fokus
Udover værker, som er båret af research, korrespondace og dokumentarisk materiale, er der en stærk sanselig og formalistisk side af dOCUMENTA.

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.