Skip to content Skip to footer

Til sin videoinstallation har Nynne Haugaard bl.a. affotograferet historisk materiale fra Zoologisk Haves arkiver. Udstillingen kan ses i Århus Kunstbygning fra d. 2. juli 2011.

Læs mere om Nynne Haugaard på SVK her

Med værket ”Imagining Pictures” vil Nynne Haugaard med billeder, tekst og lyd rejse spørgsmål om vores måde at kigge på hinanden på. For at fuldende sin installation har hun igennem en måned arbejdet i et totalt mørklagt rum på Statens Værksteder.

Af Ida Sofie Minke Anderson
Juni 2011

I flere uger i foråret skulle man passe godt på ikke at snuble over de ledninger og højtalere, der fyldte op på betongulvet i formeriet på Statens Værksteder. Rummet har nemlig været mørklagt med sorte plasticsække for vinduerne, så kun flimrende videoprojektioner på rå vægge har kastet lys over det værk, kunstneren Nynne Haugaard har arbejdet på. Ideen til ”Imagining Picures” er vokset ud af de menneskeudstillinger, der fandt sted i Zoologisk Have omkring 1900-tallet. Med afsæt i historien har Nynne Haugaard skabt en videoinstallation, der består af seks skærme med tilhørende lyd og en voice-over, der taler ind over de forskellige billeder. Billeder og lyd skifter konstant i sin egen flydende rytme, voice-overen hopper fra højttaler til højttaler og indlagte pauser giver tid til at lade indtrykkene bundfælde sig, før nye oplysninger og historier støder til.

”Det er nok noget af det særlige, video kan: Så er der et levende billede, så er der ro i et andet billede, så kommer der en tekst kørende, så kommer der en lyd af cikader oven på et billede af en lille dreng, der sidder og tisser i Zoologisk Have i 1900-tallet, hvor borgerskabet står nede bagved som tilskuere. Det spiller på nogle symboler og så alligevel ikke. Man kan skubbe noget med billeder og lyde, og jeg håber på en eller anden måde, at det kan stille nogle spørgsmål,” forklarer Nynne Haugaard, der siden sin afgang fra Kunstakademiet i 2006 har deltaget i adskillige udstillinger og arbejdet med foto, video, kunst i det offentlige rum og bogudgivelser. Rent tematisk har hun i udpræget grad arbejdet med blikretninger og spørgsmålet om, hvordan man kigger på hinanden. Således har også mange af hendes tidligere samarbejdsprojekter kredset om dette fokuspunkt.

Nynne Haugaard 2011_381x286_1

Lån fra den historiske forskning
Fundamentet for Nynne Haugaards projekt er den store mængde historiske arkivmateriale om menneskeudstillingerne, som Zoologisk Have råder over. Et materiale, hun har fået adgang til at arbejde med via forskerne Rikke Andreassen og Anne Folke Henningsen, der til efteråret udgiver bogen ”Vilde Seværdigheder” om menneskeudstillingerne. Nynne Haugaard bruger dog udelukkende materialet som grundlag for at skabe ”sin egen” version af temaet – og det er netop det, hun mener, billedkunsten kan:

”Jeg låner noget fra den historiske forskning, men man kan skabe nogle andre billeder i kunsten, som man ikke kan helt på samme måde som historiker – så kan man kalde det æstetik eller en eller anden form for plastisk oplevelse. Det skaber nogle billeder, som ikke er så konkrete, hvor du som beskuer har mulighed for at gå ind med dine egne refleksioner. Hvor videnskaben er mere konkret og de sociale, politiske rum har noget mere resultatorienteret over sig, så er det her noget helt andet,” forklarer hun.

Selve billedsiden i ”Imagining Pictures” er bygget op over et skelet af gammelt og nyt; affotografering af gulnede billeder og dokumenter fra Zoologisk Haves arkiver skifter med nye optagelser af mennesker i Japan, landskaber der glider forbi og kakofonier af stemmer og skift i lys og lyd midt i den japanske storbyjungle. Som beskuer bliver du nødt til at dreje dig rundt og skifte blikretning for at følge med i, hvad der sker på de forskellige skærme. Samtidig er det umuligt at bevare overblikket over seks skærme, hvor der både er tekst, lyd og billede, hvilket betyder, at man er nødt til at tage nogle valg undervejs. En desorientering for beskueren, som Nynne Haugaard arbejder meget bevidst med.

Nynne Haugaard 2011_381x286_2

Detaljerne ændres
Rummets størrelse har været afgørende for Nynne Haugaards udførelse og opsætning af projektet. Formeriet har næsten samme format som det rum, ”Imagining Pictures” skal præsenteres i på den kommende udstilling. Det betyder, at det har været muligt for kunstneren at prøve alt af, lige fra videoernes indbyrdes vekslen mellem stillbilleder og levende

billeder, til de tilkoblede lyde og den voice-over, der med distinkt, myndig stemme på et formfuldendt engelsk læser op af breve og fortæller historien om de mange mennesker, der blev bragt til det kolde nord for at blive udstillet i Zoologisk Have til almindelig underholdning for det bedre danske borgerskab.

”Det har virkelig været godt at prøve hele installationen af – det kunne jeg slet ikke have gjort uden det her rum!,” understreger kunstneren og forklarer yderligere: ”Ikke mindst sådan noget med at høre, hvor meget et rum sluger af lyd har været vigtigt. I starten havde jeg puttet flere lyde på, men det kan man ikke kapere. Så vi har været nødt til at hive nogle elementer ud, så det stod på en lidt mere poetisk måde. På den måde er der også mere overladt til beskueren. Sådan kan man hele tiden ændre på detaljer – man kunne godt have arbejdet videre i flere år, men det skal også afsluttes på et tidspunkt.”

Nynne Haugaard 2011_381x286_3

Ingen politisk doktrin
Tager man selve temaet for installationen i betragtning, så har Nynne Haugaard arbejdet frem imod det aktuelle projekt igennem flere år. Måske allerede siden et af sine første projekter, som tog sit afsæt i Gellerup Parken tilbage i 1999. Problematikken omkring hvordan vi kigger på fremmede, har længe optaget hende, og på den måde lægger hun ikke skjul på det socialpolitiske engagement, som går igen i mange af hendes værker.

”Selvfølgelig tager projektet afsæt i noget politisk. Lidt ligesom hvis man tog udgangspunkt i atombombeproblematikken og lavede et kunstværk omkring det. Mit projekt tager afsæt i menneskeudstillingerne, men det betyder ikke, at der som sådan er nogen politisk doktrin i det. Det må man selv finde ud af. Som kunstner står jeg ikke selv noget politisk sted i det – det prøver jeg tværtimod at opløse, så man som beskuer selv har mulighed for at tage stilling,” forklarer hun.

Nynne Haugaard 2011_381x286_4

Desorientering er afgørende
Opholdet på Statens Værksteder har for Nynne Haugaard affødt en del ændringer i projektet. Overvejelser omkring, hvad der ville fungere godt er blevet revideret og nye ting er kommet til. Bl.a. havde kunstneren forestillet sig, at de forskellige tematiske spørgsmål i værket, som autencitet og race, skulle figurere på hver deres skærm. ”Det viste sig bare, at sådan fungerer det ikke, derfor var jeg nødt til at lave om på de forestillinger, jeg havde om, hvordan man kunne kridte banen op. Stregerne slynger sig anderledes om historien nu, og jeg er kommet til at rejse rundt på en anden måde, end jeg havde regnet med,” siger Nynne Haugaard.

Undervejs i projektet har desorienteringen til tider været stor for kunstneren selv. Det kræver et stort overblik at styre seks skærme med tilhørende lydklip og voice-over, men for Nynne Haugaard har hendes egen desorientering også været en medvirkende faktor i det endelige resultat. ”Nogen gange skal man turde sige, at det er okay ikke at have det fulde overblik, – især med et projekt som dette her, hvor desorientering er afgørende. Igen – man kunne forfine det i årevis, men det er fint at få sat punktum på et tidspunkt,” understreger hun.

Og det endelige punktum er nu sat: ”Imagining Pictures” har forladt Statens Værksteder og resultatet af Nynne Haugaards intensive arbejde kan ses på hendes første soloudstilling i Århus Kunstbygning fra d. 2. juli til d. 17. august.

—-

Om kunstneren
Nynne Haugaard er født i 1976 og uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i perioden 2001-2001. Før da gik hun på det Jyske Kunstakademi fra 1998-2001. Hun har desuden en master i teori og formidling – også fra det Kongelige Danske Kunstakademi. Blandt hendes tidligere projekter kan nævnes bogudgivelsen “Wish you were here” og et tilhørende semiar afholdt på Overgaden – Institut for Samtidskunst i 2011. Kunstprojektet “Different Voices” i Katmandu/Nepal og deltagelse på flere udstillinger i Den Frie Udstillingsbygning i KBH. Hun har desuden også udstillet på Charlottenborg og Esbjerg Kunstmuseum.