Skip to content Skip to footer

Her eksperimenterer Simon Løvind og Kassandra Wellendorf med nye interaktive skulpturer til deres udstilling på Møstings Hus, januar 2014.

Læs mere om Kassandra Wellendorf & Simon Løvind

Hvad kan man opleve i et rum fuldt af kropslignende skulpturer, der reagerer på udefrakommende bevægelse?

Af Rebekka Lewin
Februar 2013

Kassandra Wellendorf og Simon Løvind har de seneste par uger eksperimenteret med audiovisuelle, interaktive installationer på SVK. De skal udstille på Møstings Hus, og deres intention er, at udstillingsgæsten i høj grad selv vil være herre over den oplevede virkelighed i rummet. Ved at opfordre til berøring af en del af værkerne, får de to kunstnere afløb for deres trang til at eksperimentere med den eksisterende virkelighed og menneskets perception. Værkerne reagerer nemlig på berøring og kan i visse tilfælde direkte tale til en forbipasserende med sætninger som; ”jeg kan mærke dig. Jeg ved, du er der. Hvorfor forstyrrer du min søvn?”

Et af værkerne er en abstrakt kropsfigur i latex, som projekteres indefra med ultra- nærbilleder af forskellige kropsoverflader. Under latex-hudens overflade er der monteret berørings- og afstandscensorer, der styrer projektorerne og de tilhørende lyde. Når udstillingsgæsten berører latexskulpturen, ændrer kropsfladerne sig og lyde og stemmer sættes i gang.

Simon og Kassandra arbejder med et sanseligt, skulpturelt udtryk som en åben repræsentation af begrebet ”krop”. Deres hensigt er, at installationen vil vække kroppens erindringer om andre kroppe, den har været i kontakt med. Ved hjælp af videoprojektion og lyddesign vil udstillingsgæsten få en intim oplevelse af en anden krop. Hvis det opleves som grænseoverskridende eller ligefrem skræmmende og uhyggeligt, er de to kunstnere godt tilfredse.

Se her en film om deres eksperimenter med de interaktive installationer:

Om kunstnerne:

Kassandra Wellendorf er film- og mediekunstner. Hun har siden slutningen af 1980’erne produceret film og videokunst og de seneste år primært beskæftiget sig med interaktive video- og lydinstallationer. Hendes fokus er på grænser mellem mennesker, og hvordan disse grænsedragninger og reaktioner på overskridelser kan iscenesættes installatorisk, filmisk og auditivt. Begrebet ”mismeeting” har været overskrift for hendes kunstneriske praksis i form af møder, der finder sted, men som alligevel ikke lykkes, fordi der opstår en vilkårlig form for fravær, der forhindrer parterne i at nå hinanden.

Simon Løvind er interaktionsdesigner og har samarbejdet med en lang række kunstnere bl.a. i kunstnergruppen Van Gogh. Det gennemgående tema for Simons kunstneriske arbejde er samspillet mellem betragter, rum og scenografiske elementer udfoldet via interaktiv, digital teknologi. Hans mål er at få disse dele til at smelte sammen i samlede kommunikerende systemer, hvor beskueren indgår med sin tilstedeværelse som et betydningsbærende element i oplevelsen af værket.

Handmade Memories i projektdatabasen

Relaterede projekter:

Marie Kølbæk
Vi har tidligere haft billedkunstner Marie Kølbæk som gæst i vores hus på Gammel Dok. Hun er uddannet fra skolen for tidsbaserede medier og arbejder med live-feed- og feedback video.

Hendes installationer er ofte også afhængige af beskuerens interaktion, som f.eks. i dette værk, hvor flere billeder projekteres og overlapper hinanden, og det bliver således umuligt for den forbipasserende at kaste en entydig skygge. Alle mønstre spredes eller fordobles med det resultat at installationen transcenderer projektionens overflade til en oplevelse af et tredimensionelt feedback loop.

Nye værklinjer

Anna Rosa Hiort-Lorenzen
For øjeblikket huser vi tekstildesigner Anna Rosa Hiort-Lorenzen, som arbejder med lys kombineret med mønstre til koreografi til en danseforestilling. Når kostumer og kulisser er bemalet med flourescerende farver kan man, ved den rette kombination af lys og mørke udfordre beskuerens fatteevne.

Reminicens

Astrid Gjesing
Under opholdet på Statens Værksteder har Astrid Gjesing arbejdet på projektet > ene gang <, som er en audiowalk og en lys-, lyd- og ordinstallation skabt specifikt til parken og Norske Hus på Sophienholm, som var hjemsted for forfatterinden og forgangskvinden Friederike Brun.

Ene gang