Skip to content Skip to footer

Den fremtidige vidensbank skal dokumentere og formidle de mange forskellige værker og teknikker, der bliver arbejdet med på Statens Værksteder. Her et udsnit fra tekstilværkstedet, hvor tekstildesigner Margrethe Odgaard arbejder ved det lange trykbord.

På Statens Værksteder er der taget initiativ til en vidensbank, der skal dokumentere de mange kunstneriske og designmæssige arbejdsprocesser, som pakhuset lægger rum og værksteder til.

September 2008

Siden midten af 80’erne har Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus faciliteret mange tusinde kunst-, design-, kunsthåndværks- og konserveringsprojekter. På hvert enkelt specialværksted og atelier er der blevet arbejdet med helt særlige værker, der har krævet noget ekstra – nogle gange grundet meget store formater, andre gange grundet komplicerede arbejdsmetoder og krav om særlig teknisk viden.

Værkstedslederne og værkstedskonsulenterne på Statens Værksteder har ofte fulgt processen og rådgivet fra start til slut, og generelt er der i huset ophobet en meget stor mængde praktisk baseret viden om kunstneriske og designmæssige arbejdsprocesser.

Seks måneders pilotprojekt
Den viden søges nu indkredset og videreformidlet igennem en vidensbank, der skal gøres tilgængelig igennem institutionens hjemmeside. Tanken er, at der både skal kigges tilbage på udvalgte projekter, og at der skal udvikles rammer for dokumentationen af de fremtidige arbejdsophold. Foreløbig er vidensbanken projekteret som et pilotprojekt, der løber et halvt år fra september 2008 til februar 2009. I den mellemliggende periode vil de forskellige muligheder og rammer omkring en sådan vidensbank blive afsøgt.

På sigt er der flere formål med vidensbanken. Den skal både fungere som et dokumentationsværktøj ift. de arbejdsophold, der bliver tildelt på Statens Værksteder – dvs. et værktøj, der afsøger, hvad denne meget praktiske form for kulturstøtte udmønter sig i – og den skal fungere som professionel videndeling og formidling. I billeder, ord og evt. lyd og video vil de mange forskellige arbejdsprocesser, metoder og tilgange til det at arbejde med kunst og design på et højt niveau blive formidlet videre til målgrupper uden for huset.

Betydning for mange interessenter
Idéen bag vidensbanken er, at Statens Værksteder som helhed skal have betydning for flere interessenter end blot de 20-25 brugere, der løbende arbejder på værkstederne.

Målgruppen for vidensbanken vil være andre kunstnere og designere, studerende inden for de forskellige fag og journalister og kulturkritikere, der har behov for research ift. de fagområder, som huset dækker. Vidensbanken vil dog også kunne give den almindelige kulturinteresserede et sjældent blik ind bag murene til professionelle kunstnere og designeres arbejdsproces.

Pilotprojektet skal foruden de overordnede rammer for vidensbanken klarlægge finansieringsbehovet for at drive og opdatere vidensbanken på længere sigt.

Projektleder
Jesper Munk Andersen, cand. mag. i historie og kunsthistorie, er blevet ansat som projektleder i det halve år, pilotprojektet løber. Desuden er Kasper Thalund, studerende fra Biblioteksskolen, tilknyttet projektet.

—-

Yderligere information
Har du spørgsmål angående projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Jesper Munk Andersen eller direktør Frederik Hardvendel på tlf. 32 96 05 10 eller på mail.