Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På ARM-væven i SVFKs væveværksted har tekstildesigner, Linnea Holck, foretaget væveprøver og eksperimenteret med tekstilers ydeevne. Eksperimenterne er et led i en afsøgende proces omkring æstetik og udtryk.

Sep. 2020

Wear & Tear omhandler slitage af tekstiler, den måde tekstilers brugsspor opfattes, og hvordan slitage og tekstilers foranderlighed kan bruges som et æstetisk greb i en designproces.

På væveværkstedets ARM-væv har Linnea udviklet en serie tekstiler, som forinden er blevet slidtestet på Teknologisk Institut. Tekstilerne er vævet i forskelligartede tætheder og bindinger, og vil derved slides forskelligt når de udsættes for den standardiserede slidtest, Martindale. Med disse undersøgelser skabes en grundlæggende forståelse af tekstilers slidegenskaber, som kan bruges som metoderedskab til videreudvikling af prøver og til at komponere tekstiler, hvor brugssporene er tænkt ind fra start.

ARM-væven giver god mulighed for at udvikle prøver og gå i dybden i den vævede konstruktions muligheder.