Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tine Bay Lührssen har i juli måned arbejdet videre på sin skulpturserie Tools. Hun er nu nået til Tool VII i rækken af skulpturmoduler. Dette nye eksemplar skal udstilles sammen med Bay Lührssens øvrige Tool-værker på udstillingstedet X-Bunker i Sønderborg.

Aug. 2014

Tine Bay Lührssen er dansk-tysk billedkunstner og bosat i Düsseldorf i Tyskland, hvorfor hun under sit arbejdsophold også er i residens i SVKs kunstnerlejlighed. Tine har primært benyttet tiden i SVKs træværksted for at konstruere et modul i mandshøjde.

Modulet består af to helt simple grundelementer, hvoraf det ene udgøres af et korpus af træ – to kvadratiske træplader, fæstnet vinkelret på hinanden. Øverst på den lodretstående del finder man en plexiglasrude, hvori linier er indgraveret, der, på centralperspektivisk vis, leder blikket mod et givent motiv.

På modulet er endvidere påsat hjul, og der er på den horisontale flade, platformen, påsat et gelænder. Alt sammen elementer, som skal vække beskuerens lyst til at træde ind i modulet og “tilegne sig konstruktionen som måleinstrument og indfange et perspektiv”, forklarer Lührssen. Tanken bag er konciperet over grundidéen om central/flugtperspektivet, og skulpturen søger derved at “forene idéen om en udsigtsplatform og et redskab, der kan anvendes til udforskning af perspektivet i naturen.”

Dog er det ikke meningen, at man skal betræde skulpturerne. Der er tale om en mental tilegnelse, og modulerne er alene ment som udstillingsgenstande.

X-Bunker er et nyt udstillingssted for professionel dansk og international samtidskunst. Tine Bay Lührssen er blevet inviteret til separatudstillingen “Listen to your eyes” 2015 og vil her vise hele serien Tools, som altså nu består af skulpturmodulerne Tools I-VII.