Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

The Systems of Objects

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

I miniatelier M1 arbejder Jona Borrut frem mod udstillingen EXTRACT ved Kunstforeningen Gl Strand i december 2015.

Okt. 2015

Som projektets titel indikerer, centrerer emnet sig omkring objekter – Jona arbejder ofte ud fra personlige forhold og oplevelser, og i dette projekt tog hun udgangspunkt i idéen om at registrere og kortlægge alle objekterne i hendes liv. I projektet griber Jona fat på Stilleben-traditionerne og fører dem videre, dog ikke i den mere gængse form af billeder eller fotografi, men i video. Konkret skal projektet udmunde i tre videoer, der hver især forholder sig til en specifik teori eller tanke, og som samtidig hænger sammen som et slags tre-øjet blik på forskellige stilleben-scenarier. Videoerne rummer subtile referencer til bl.a. filosofiske teorier og specifikke kunstværker, hvor det er op til beskueren at ”folde” hver historie ud.

Processen med videoerne forløber over en række fotografiske forsøg, der munder ud i video-skitser og tilslut skal hun have produceret de endelige videoer.

Oprindeligt havde Jona forstillet sig at registrere alle sine ejendele i M1, men i stedet hun anvender stedet som et sted til research og tests.

Besidde(s)
Hun har påbegyndt et stort research-arbejde af traditionerne bag stillebens og dertilhørende teorier og tanker. Særligt er hun interesseret i specifikke bøger omhandlende idéen om, at objekter kan være ”possessed” (besat/besiddet):

”Walter Benjamin siger bl.a. i sit essay ”Unpacking my library”, at det at besidde er det mest intime forhold, man kan have til objekter. ’Not that they come alive in him; it is he who lives in them’, ment på den måde, at objekterne nok besidder deres ejeres psykiske investering i sig, hvilket betyder, at objekterne paradoksalt nok besidder noget af deres besiddere”.

Jona forklarer videre, at hele begrebet ’ejerskab’ problematiseres, hvor begrebet ikke blot indebærer en kontrol over objekter, men ligeledes en funktion, hvor besidderen i sidste ende muligvis ikke er andet end summen af sine objekter – og endda oplever sig selv som et objekt iblandt objekter.