Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I Rasmus Thues projekt undersøges lim som et primært byggemateriale, og limens termoplastiske egenskaber testes i en arkitektonisk kontekst. Til formålet har Rasmus fået et ophold af knap en måneds varighed i Frederiksholm Atelier.

Sep. 2020

”Thermoplastics are defined as polymers that can be melted and recast almost indefinitely. They are molten when heated and harden upon cooling. When frozen, however, a thermoplastic becomes glass-like and subject to fracture. These characteristics, which lend the material its name, are reversible, so the material can be reheated, reshaped, and frozen repeatedly. As a result, thermoplastics are mechanically recyclable.”

Limens kvaliteter

I undersøgelsen testes limens æstetiske, strukturelle og rumlige potentialer i arkitektoniske “test”-strukturer. Simple materiale-organiseringer, såsom stabling, rejsning, udspænding, foldning og rulning, iscenesætter materialet i bygningslignende kroppe, hvor materialets relation til skiftende temperaturer får lov at formgive strukturerne over tid.

Lim er ikke beregnet til støbning, hvorfor indledende støbnings-forsøg har været en stor del af arbejdet. Målet har været at finde en metode, hvor limpladerne har kunnet indgå i større strukturer samtidig med, at de har kunnet bibeholde deres taktilitet, sprødhed og bæreevne.

Arbejdet er optaget af  “materialets natur”, som får plads til at træde frem i projektets forskellige stadier fra selve støbningen til rejsningen af strukturerne. Der arbejdes derfor ikke ud fra præcise tegninger men intentioner, der intuitivt og i dialog med materialet fremkalder rumlige tilstande mellem fundne former og konstruerede rum.

De egenskaber, limen præsenterer, formgives af det omkringliggende klima som et langsommeligt vævet stof, der ved stuetemperatur står oprejst, men som ved et øjebliks håndkontakt kan modulere og indtage en ny position, der efter kort tid “fryses” i rummet.

Projektet er støttet af Dreyers Fond, Nationalbankens Jubilæumsfond, Dana-Lim, samt dygtige assistenter.