Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

En række intense politiske hændelser i et fredet fuglereservat i Oregon, USA i 2016 er omdrejningspunktet for Søren Thilo Funders videoinstallation The Watchers of Malheur (Tweet Tweet). I værket undersøger han de komplekse forhold, der udspiller sig i en politisk konfrontation og stiller skarpt på frihedsbegreber som landrettigheder, naturbevarelse og civilret i mødet mellem begivenhed og kvasi-begivenhed. Værket kan opleves på Den Frie Udstillingsbygning frem til 12. maj.

Søren Thilo Funder forholder sig i sin kunstneriske praksis til samtidens politiske virkelighed, men altid i kombination med noget fiktivt. I videoinstallationen The Watchers of Malheur (Tweet Tweet) præsenteres beskueren for en fiktiv handling, som dog tager udgangspunkt i en egentlig konflikt, hvor en gruppe militsmedlemmer besatte et fredet fuglereservat, fordi de ville have, at staten skulle overgive det statsejede land til de forskellige distrikter med henblik på at kunne benytte området til erhverv.

”Mens konflikten foregik opsnappede jeg et communiqué på nettet fra en gruppe ornitologer, som proklamerede, at de var klar til at indtræde i konflikten. Det gjorde de dog aldrig – de kom blot med advarslen om at gøre det. I mit værk har jeg spekulativt fulgt den reportage helt til dørs, sådan at ornitologerne rent faktisk samles i Oregon ved Malheur Wildlife Refuge, og de to grupper ender med at mødes.”

4-skærms videoinstallation
Værket består af en 4-skærms videoinstallation med tre HD-videoprojektioner, en fladskærm og nogle installerede objekter, som alle er en del af skærmkonstruktionen. De tre hovedskærme – to 16:9 skærme og en 4:3 skærm – er konstruerede således, at de danner en form for vinkel. De to horisontale skærme er placeret i siderne, og i midten dannes et højkantsformat med den vertikale skærm. To af skærmene repræsenterer fraktioner af konflikten, mens den tredje indfanger Malheurs vilde natur i et vertikalt format, der henviser til skærmbrug på håndholdte enheder.

Værket er blevet til over en længere periode og flere forskellige steder. I november 2018 var Søren Thilo Funder i Oregon for at filme fra selve reservatet, mens den konflikt, der udspiller sig i filmen er genskabt med skuespillere i et filmstudie i København. Foruden en masse digitalt arbejde har han på SVK særligt beskæftiget sig med konstruktionen af værket i forhold til de forskellige vinkler på projektionerne, og hvordan man som beskuer oplever skiftet mellem skærmene.

”Jeg har været interesseret i, hvordan installationen i rent fysisk form kan udfordre en form for narrativ og et møde mellem reportage og spekulativ fiktion. Derudover har jeg valgt også fysisk at sætte de politiske poler op mod hinanden ved, at de optræder på hver deres skærm, som både vinkler mod hinanden og udad mod publikum. Og så ligger der en undertone af det digitale over for det fysiske i forhold til den konkrete filmiske konstruktion i studiet og optagelserne fra naturreservatet.”

Billederne fra selve udstillingen er taget af David Stjernholm.

Skrevet af Cecilie Aaby