Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beskriv udgangspunktet, ideen og konteksten for dit projekt
Projektet er først og fremmest grundforskning i kobbertryksteknikker, hvor jeg under mit ophold på SVK har arbejdet med akvatinteætsning i stort format. Det er samtidig en undersøgelse af ex libris-traditionen, og hvordan man som nutidig grafiker kan være med til at holde liv i den lange tradition. I dette konkrete projekt har jeg arbejdet sammen med Peter-Clement Woetmann fra Forlaget Kronstork. I arbejdet med motiverne er jeg blevet inspireret af hans værk Mit Indre Pompeii. Projektet skal udstilles på Frederikshavn Kunstmuseum i foråret. Museet huser desuden nordeuropas største ex libris-samling.

Beskriv de væsentligste og mest interessante dele af din arbejdsproces
En væsentlig del af processen har været den vekslen, der foregår mellem tolkning og det at skabe motiverne, overfor de mere tekniske overvejelser. Eksempelvis, hvor meget skal jeg brænde med bunselbrænderen for, at mit akvatintelag smelter nok til en god ætsning? Det er en forholdsvis kompliceret proces, hvor mange dele undervejs ender med at sætte sit aftryk i det endelige værk. Det er lidt som at arbejde med bind for øjnene, hvor erfaring og systematik guider en til måls. Vekselvirkningen fra denne praksis og til at arbejde frit og kunstnerisk, kan være en stor udfordring. Jeg valgte tidligt under mit ophold at dele det op, hvor jeg en dag indstillede mig på at skabe et motiv, og den næste dag arbejdede jeg med teknikken i form af prøvetryk.

Reflektér over, hvordan dit projekt indskriver sig i og tilføjer noget til det kunstneriske felt, du arbejder i
Mit projekt koncentrerer sig i høj grad om datiden. De gamle analoge trykteknikker overfor bogen som et fysisk objekt. Ved at fundere sig i traditionen og i de gamle håndværk er projektet derved med til at bevare noget viden. I samarbejdet med Kronstork kan det måske være med til at pege fremad og tage del i den vilje, der allerede eksisterer for at bevare gamle håndværk og ved at anderkende vigtigheden af det taktile.