Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyskunster Astrid Myntekær arbejder i Metalværkstedet på en serie værker, der er inspireret af den østrigske psykoanalytiker Wilhelm Reich’s (1897–1957) arbejde med orgone energy, en livskræft som han antog, man kunne måle og beskytte, og som han i 1930er og 40erne udviklede forskellige instrumenter til at beskytte, katalysere og måle energien med.

Astrid har i sine værker kontinuerligt arbejdet med undersøgelser af forskellige typer af lys i kombination med forskellige materialer og deres indbyrdes reaktion. I dette projekt er hun særligt optaget af at skabe skulpturer ved at indvikle lys i kobber.

”Kobbermaterialer er meget taknemmeligt at arbejde med, fordi det er forholdsvis let at forme og kan varmes op igen og igen og formes på ny, hvis man har brug for det. Og så er det meget smukt synes jeg. Det bruges ofte i elektriske installationer til at aflede strøm, varme og i computere. Kobber har gennem historien også været kendt for dets beskyttende og healende effekt.”

Astrid har ikke før arbejdet med kobber, så arbejdet i Metalværkstedet på SVK består især i at lære materialet, og de teknikker det bearbejdes med, at kende.

Arbejdet skal bl.a. udmunde i en serie pyramider i flere størrelser, lavet af kobberrør sammensat med samlemuffer almindeligvis brugt i VVS.  Skulpturen oplyses af UV-lys, der brydes af motorroterende glasskår. Pyramiderne er beklædt med kobbernet, der også bryder lyset.

En anden skulptur er en ca. 0,8 meter høj cylinderformet fresnel-linse med kobbernet inden i. Her er lyskilden UV-lys, der er installeret inde i linsen. Lyset brydes af kobbernet og vrænges videre ud igennem linsen. Rundt om fresnel-linsen bygger hun kobberrør, der ligeledes er sammensat af VVS-fittings. En magnetisk væske i et grønt glaskar, en elektromagnet, en kobbernetkonstruktion oplyst af UV-lys udgør en tredje skulptur.