Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Til januar 2021 har billedkunstner, Mie Mørkeberg en soloudstilling på Kunstmuseet Trapholt i Kolding. Udstillingen bærer titlen “Kryptomania”, som rummer noget uhåndgribeligt, noget skjult, som en slags uudforsket land.

Aug. 2020

Jeg forestiller mig “Kryptomania” som et slags land, som det sted jeg dykker ned i, når jeg udvikler og arbejder med mine værker. Det er et sted som bevæger sig på randen imellem fantasi og virkelighed. Figurerne i mine værker symboliserer altid noget andet end dét, de forestiller. De bliver en slags metafor og dermed et element eller en port ind til et andet univers.

Udstillingen kommer hovedsageligt til at bestå af malerier i stort format, og det er disse store malerier, jeg skaber under mit ophold i atelier Store formater på SVFK. Her har jeg muligheden for at udfolde mig optimalt, her er pladsen til at komme på afstand, hvilket er meget vigtigt for mig, når jeg arbejder med værker i stor skala.

Materialets betydning

I min kunstneriske praksis fylder materialet meget. Hvorledes jeg angriber fladen er af stor betydning. Jeg har i de seneste par år arbejdet med en ny tilgang. Jeg påfører mit lærred og maleri afrevne lærredsstykker i hør og bomuld, hvorefter jeg maler videre på dem. Der er en form for symbiose imellem malingen og lærredsstykkerne. Lærredsstykkerne fungerer som former i maleriet og bevirker at mine ellers så pastose værker i områder bliver mere stoflige, og herved opstår der en spændning i maleriet.