Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Til udsmykning af den ene gavl på det nybyggede KUA2 på Amager er Mette Gitz-Johansen udvalgt til at lave et digitalt kunstværk.

Sep. 2015

Til KUA2 – den nybyggede afdeling ved Københavns Universitet på Amager – har Mette fået til opgave at producere et videoværk til en Mediamesh installeret på sydfacaden af det Humanistiske Fakultet. I arbejdet med det stedsspecifikke videoværk inddrages overvejelser omkring stedets brug, arkitektur og ’placemaking’ – værket skal fungere i forhold til det specifikke uderum, relatere sig til brugerne og samtidig  gøre opmærksom på sig selv.

I øjeblikket arbejder Mette på en skitse af videoværket, som hun skal præsentere for kunstudvalget d. 23.9.2015. Før starten på sit ophold på SVK, afprøvedes 3 af hendes tidligere videoværker på Mediameshen for at undersøge brugernes reaktioner, værkernes visuelle virkemidler, tempo og farveintensitet. Erfaringerne fra denne forundersøgelse inddrages i overvejelserne om de første udkast af værket i SVKs største atelier, Turboladen.

Rummets lag
Med videomediet har Mette mulighed for at skabe forskellige rum, så værkerne kan opleves i flere lag – dels er der rummet for videoens optagelse, dels værkets virtuelle rum og ydermere rummet, hvor værket vises. Specifikt til dette værk udnytter Mette Turboladens store rumlighed optimalt. Her arbejder hun 1:1 og  anvender  væggene som store flader, hvor der kan arbejdes med linjer og komposition. Desuden inddrager hun turboladens balkon til at skabe rum set både nedefra og fra oven.

Til værkets narrative historie har hun taget udgangspunkt i studerekammerets scenografi – stole, borde, lamper og bøger. Med disse remedier optager Mette korte handlingsforløb, eksempelvis ses en mand sætte bevægelse i møblerne, kravle hen over dem og bygge dem op. Optagelserne mikses med filmsekvenser af bladren i bøger, billeder af historiske ikoner samt billeder, hvor der eksperimenteres med skygge, lys og skalaforhold.

Mette arbejder på, at videoværket vil komme til at vare ca. 30 minutter, før det looper. Der vil være indlagt pauser, som eksempelvis tom skærm eller et fastfrossent billede. Når skærmen eller dele af billedfladen er sort, er det muligt at se bygningselementer og de mennesker, der bevæger sig rundt inde i bygningen bag skærmen, hvilket skaber en slags dobbelthed eller transparens, der vil bidrage med ydereligere et lag til værket. Mette arbejder med videoværket som et forløb, der hele tiden skifter mellem det bevægelige og det stillestående.