Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Marie Raffn har under et udviklingsophold på Statens Værksteder arbejdet videre med en skulptur fra 2019, hvor hun har haft fokus på at valse, bukke og svejse i metalværkstedet.

Nov. 2023

Skulpturen Untitled (VEAAVI) er en åben stålcollage opbygget af store tegn, som er bøjet på bukkemaskinen i metalværkstedet. Hvert skulpturelt fragtment er et abstrakt notationstegn for dans (bevægelse) et sted mellem et bogstav, et tegn og en tegning.

Skulpturens fem dele udgør tilsammen en foldekonstruktion med mig-svejsede hængsler. Den står stabilt i vinkler, men set forfra ser skulpturen næsten todimensionel ud, selvom det i praksis ville være umuligt for den at balancere. De store bogstaver i titlen Untitled (VEAAVI) er taget direkte fra de tegn, der ligner bogstaver i skulpturens nederste række: ’VEAAVI’, og understreger, hvordan noget konkret og samtidig åbent og formelt bliver til et stadig mere abstrakt sprog. I det sanselige møde med beskuerens bevægende krop opløses værkets linjer i geometriske, organiske fragmenter, der overlapper på en kubistisk måde, hvor der opstår et forvirrende antal rum. Når man ser skulpturen fra den snævre side, virker den næsten kalejdoskopisk i sin uendelighed.

Den øvrige del af opholdet handlede om formgivning og bearbejdning af metal med det engelske hjul, rørbukkeren, valser og bukkemaskinen. Både i form af eksperimenter/udvikling af nyt arbejde og til den performative workshop Vandbærerne: Høje, aflange stålobjekter er formet på rørbukkeren efter brug af afkorteren og båndpudseren. Ophæng til vandprøver i transparente slanger er tænkt i en højde, så man kan se subtile detaljer i vandet. De store aluminiumsbægre til indsamlet organisk materiale er modelleret med det engelske hjul efter udskæring på maskinsaksen og præcisering med båndsaven. Kanterne er slebet grundigt runde for at undgå ridser i aluminiummet og for at undgå skarpe sider i det hele taget.

Den performative workshop Vandbærerne i Utterslev Mose er et kollaborativt kunstprojekt mellem Maj Horn og Marie Raffn, som handler om vand og mere-end-menneskelige perspektiver. Projektet er en del af Arkitekturhovedstad 2023 og Mosetræf 2023 (støttet af Foreningen Utterslev Moses Venner og Bispebjerg Lokaludvalg).

Untitled (VEAAVI) vises på en duoudstilling med Sara Knowland hos Tørreloft, AGA Works på Amager i december 2023.