Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Under et ophold på tekstilværkstedet har de nyuddannede tekstildesignere, Liv Marie Rømer og Trine Tronhjem, arbejdet mod at skabe store mønsterforløb og kompositioner inden for tekstiltryk. De har undersøgt øjets perception og kroppens oplevelse af tekstiler ved at trykke lange forløb, der kan give en rumlig oplevelse.

Feb. 2021

Tronhjem og Rømers eksperimenter er mundet ud i opdagelser, der tyder på, at når tekstilet opleves på nært hold, vil dets mønsterelementer ses i relation til hinanden. I modsætning vil mønsteret manifestere sig som en helhed, når det opleves på afstand. På lignende måde har de arbejdet med, hvordan farverne på afstand blander sig for øjet og opleves som et graduerende, sammenhængende forløb.

På et teoretisk plan opstår Bezold effekten. Med et digitalt udviklet mønsterformsprog har de to tekstildesignere udfordret og fremhævet det analoge tekstilhåndværk.

“Vi har eksperimenteret med teknikken farveætse, der tydeliggør trykkets analoge og sanselige karakter. På den måde skabes en dynamik mellem det kontrollerede digitale formsprog, som ligger i vores mønstre, og det analoge tryk, der er skrøbeligt og varierende i sit udtryk. Tekstilerne opnår på den måde en sanselig kvalitet.”