Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I løbet af de seneste to år har designduoen Stine Bloch Tranekjær og Kenneth Gyde Poulsen arbejdet med mobilen som designobjekt. Sammen har de startet Kinetic Mobiles Copenhagen, med et ønske om at undersøge de grafiske muligheder for farve, linje og bevægelse i form af hængende kinetiske mobiler.

Mobiledisciplinens forgængere tæller bl.a. Ib Geertsen, Alexander Calder og Bruno Munari, der alle tre har arbejdet med hængende skulpturer i bevægelse. For Stine, der er uddannet grafiker fra Kunstakademiets Designskole med speciale i spatiale farvevirkninger og Kenneth, der har en fortid i den danske designbranche, udsprang deres mobileprojekt af en beundring for særligt Alexander Calders mobiler. Hurtigt udviklede beundringen sig til en fascination af mobilernes mekanik, og de gik i gang med selv at eksperimentere med det vægtstangsprincip, som mobilerne bygges over.

Som værk ligger mobilen i spændfeltet mellem kunst og design. Med en kombination af farve, linje og bevægelse har mobilerne en iboende kognitivt stimulerende effekt, en form for neuroæstetisk virkning, der kan berolige eller bevæge beskueren. Samtidig har mobilen et element af arkitektur over sig, ved at skabe flere små rum i rummene.

Designduoen arbejder ud fra en ambition om at give metallet en lethed, der synliggør de luftstrømme og den bevægelsesenergi luften i et givent rum besidder; det tunge jern kan via vægtstangsprincippet bringes til lethed og bevægelse, og således griber mobilen ind i rummet og viser beskueren luftens usynlige termiske bevægelser. Udtrykket ligger således et sted mellem stringens og kaos, ved at udfordre det umulige og fremvise det usynlige.

Skulpturer for dovne mennesker
Med en reference til sin grafiske baggrund beskriver Stine mobilerne som en skulpturel grafik, der udfordrer beskueren:

Det her er jo også grafik. Det er bare grafik, der er skulpturel eller tredimensional… Man snakker om skulpturen, som værkbegreb, der udfordrer beskueren, ved at beskueren inviteres til at bevæge sig rundt om den og undersøge den. Men med mobilerne er det lige før, man kan sige, at det er skulpturer for meget dovne mennesker. Du kan bare sidde stille og så bevæger den sig for dig.

Konceptet, at skabe foranderlig grafik, har været en åbenbaring og en drivkraft for parret til at arbejde videre med mobilen som objekt. I løbet af deres ophold på SVK har de arbejdet på en række stedsspecifikke mobiler til udstilling i Carl Hansen & Søns flagship store i København. Heriblandt tre opskalerede versioner med et spænd på 4-5 meter, hvilket har forudsat eksperimenter med nye teknikker og materialer og har resulteret i overvejelser i forhold til hvad design kan, når man leger med format og skala. Som de selv siger:

Man kan komme op i en skala, hvor materialet forholder sig til den menneskelige krop. Man føler sig næsten kropsligt truet. De små mobiler er et objekt i en eller anden størrelse, men den store er man tvunget til at tage stilling til på en anden måde.

Et håndværk med indbyggede dogmer
Arbejdet med mobiler er en intuitiv proces, hvori det er tyngdekraften og vægtstangsprincippet, der dikterer, hvad der er muligt og hvad der ikke er.
Stine og Kenneth beskriver hvordan det stadig, efter at have været i gang med projektet i to år, er svært for dem at arbejde med tegnede skitser; det er ikke nemt at forudse vægtstangsprincippet og tyngdekraftens indvirkning, når man sidder ved tegnebordet.

Af samme grund har de indtil videre udelukkende arbejdet med den runde form til mobilernes petaler (vedhæng). Dogmet med de runde cirkler og de runde stænger, giver det fornødne overskud til at eksperimentere med teknik og formsprog. I forhold til farvepaletten har de fundet frem til, at de kulørstærke farver fungerer bedst i forhold til at vise skift i lys og skygge. Efterhånden som de har oparbejdet en fortrolighed med mobilens væsen, er deres næste projekt at arbejde med forkromning. Med en spejlblank overflade vil mobilens udtryk forandre sig på endnu nye måder.