Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Med udstillingen KIN arbejder Birk Thomassen med en fotografisk fiktion, der åbne for en bredere forståelse af tiltrækning og seksualitet. I udvælgelsen af fotografier forsøger Birk trinvis at skære fiktionen til, så der opstår sammenhænge og spejlinger mellem fotografierne.

Ansigterne er bortvendte i den fotografiske fiktion, Birk Thomassen er ved at sammensætte til udstillingen KIN. I udvælgelsen undgår han bevidst beskæringer og indstillinger, der kunne anspore publikum til at binde universet op på én hovedperson. I stedet arbejder han med formidle sit eget personlige blik, hvor han med fotofiktionen vil tilføje dimensioner til forståelsen af krop, tiltrækning og seksualitet.

”Rigtig mange projekter med LGBTQ-miljøet er karakterbåret. Det er altid lidt kedeligt og ikke bredt nok. Resultatet er, at mange synes, det er spændende og eksotisk, men de fleste går derfra med en følelse af ’godt det ikke er mig, der er et bogstav i LGBTQ-alfabetet’. Jeg vil gerne arbejde med det på en æstetisk måde, så man i stedet drager folk ind. Så folk kan mødes i det, selvom vi ikke har den samme referenceramme,” fortæller Birk.

Stikord og lister
Til arbejdet har han især været glad for fotoværkstedets magnettavler til at hænge prints op og danne sig et overblik over værkerne. Mellem fotografierne af sammenslyngede kroppe, brugte sportssokker og et mørkt skummende hav fletter stikord som ’tenderness’, ’indulgence’ og ’violence’ sig ind.

”Jeg laver lister over gentagelser og elementer, der går igen i flere af værkerne. Eller værker, der spejler sig i hinanden, sådan fiktionen fremstår som en samlet ting,” forklarer han.

Rundt i værkstedet er gulvet er fuldt med store prints, mens bunker af små fotografier og negativer fylder bordene. Birk har haft hele sit bagkatalog af negativer med, så han har kunnet bruge Imacon-scanneren til at bearbejde og lave testprint af formaterne.

Mindre krop, mere slægtskab
For Birk handler udvælgelsen også om at pege på noget med sine billeder – uden at sige det konkret. Tidligere har hans fiktioner arbejdet med meget kropsbårne billeder, der har haft et sensationelt præg med deres overvægt af nøgenhed. Nu arbejder han i stedet med grebet med ikke at bruge ansigter og i stedet lade sammenhænge mellem billederne bære betydning.

Under opholdet har han både arbejdet på en udstilling til den Danske Ambassade i London og udstillingen KIN i de gamle staldbygninger, der hører under Warehouse9.