Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På Statens Værksteder for Kunst i maj/juni 2022 har Katarina Egsgaard arbejdet på projektet Alive and Kicking in Cph – en udstilling under “Nye talenter” i Officinet, august 2022.

juli 2022

Alive and Kicking in Cph er et keramisk mixed media installationsværk, baseret på abstraktioner over klassisk naturalistisk figurtradition. Det består af kompositioner, sammensat af keramiske elementer, readymades og fotoregistreringer som visuelle improvisationer over byvandringer i København.

Kompositionerne er tænkt som barokke forstørrede konversations- eller refleksionsstykker, der på den ene side fortolker øjebliksbilleder og på den anden, leger med hverdagens visuelle indtryk med fokus på skulpturelle kvaliteter, farvespil og materialemøder – æstetisk og narrativt.

Med København som ramme er projektet et forsøg på at formidle fornemmelsen af liv. Dels gennem keramiske billeder af levende væsener, dels som fortolkninger af de spor af liv, vi efterlader os; fra store historiske monumenter som rytterstatuen, til den tabte nøgle, nogen nu desperat leder efter – et helt andet sted.

Min intention har været at skabe et værk, der udfordrer keramikkens historiefortællende kvaliteter og leger med erindring på tværs af tid. Det inspirerer mig til at se byen i et nyt lys, og bringer samtidig lidt magi ind i hverdagen.

Fremgangsmåde og proces

Teknisk, i et figurativt projekt som det her, arbejder jeg med at kombinere den klassiske billedhuggers præcise iagttagelser og keramikerens optagethed af materialets udtrykskraft. Min metode tager typisk udgangspunkt i feltstudier, hvor jeg noterer mine observationer igennem fotos, korte videoer, tegninger og tredimensionelle skitser.

Opholdet i lerværkstedet på Statens Værksteder har gjort det muligt at arbejde med den overordnede komposition af udstillingen i en større helhed. Helt essentielt har det været at kunne opskalere en keramisk improvisation over rytterstatuen. Her har mine iagttagelser primært foregået ved Christiansborg Ridebane, hvor jeg har fulgt morgentræningen af de kongelige heste og sammenstillet mine observationer med registreringer af Københavns rytterstuer generelt. Om alt går vel, bliver det udstillingens “center piece”.

I skrivende stund, er dyret – eller dyrene – buret inde bag en ovndør, der først må åbnes efter nedkøling. I keramik foregår magien (eller katastrofen) i hemmelighed. Der er mange processer og mange ubekendte. Med så store ting går der typisk en uge før ovnen må åbnes, og man kan juble eller gå på havnen… købe en is eller en meget stor gravøl!


Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Nationalbankens Jubilæumsfond, Forbo Flooring A/S og Asp Produktudvikling A/S

Topfoto: Dorte Krogh