Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner, Johan Buskov Romme, er fascineret af jord som æstetisk fænomen. Med en researchbaseret tilgang til det materiale, der ligger til grund for menneskets eksistens, betragter han en materiel tilstand, der på en og samme tid bærer spor af fortiden og vidner om fremtiden.

Februar 2020

Til sit ophold på Statens Værksteder har Johan indsamlet jord med stedspecifik oprindelse for at skabe repræsentative vidnesbyrd om Danmarks jord anno 2020. Jorden testes i SVFKs konserveringsværksted som et videnskabeligt forarbejde til en serie større kunstværker.

“Jord som materiale har divergerende egenskaber. Set fra én vinkel har vi en materiel tilstand, hvori ting forgår og bliver til. Et vendepunkt hvori livets byggesten skabes. Samtidig har vi en uvurderlig og uforudsigelig masse af skidt og ragelse, som nutidens mennesker helst ikke beskæftiger sig med” forklarer Johan, og det er netop denne “masse” han koncentrerer sin research omkring.

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter