Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner, Johan Buskov Romme, er fascineret af jord som æstetisk fænomen. Med en researchbaseret tilgang til det materiale, der ligger til grund for menneskets eksistens, betragter han en materiel tilstand, der på en og samme tid bærer spor af fortiden og vidner om fremtiden.

Februar 2020

Til sit ophold på Statens Værksteder har Johan indsamlet jord med stedspecifik oprindelse for at skabe repræsentative vidnesbyrd om Danmarks jord anno 2020. Jorden testes i SVFKs konserveringsværksted som et videnskabeligt forarbejde til en serie større kunstværker.

“Jord som materiale har divergerende egenskaber. Set fra én vinkel har vi en materiel tilstand, hvori ting forgår og bliver til. Et vendepunkt hvori livets byggesten skabes. Samtidig har vi en uvurderlig og uforudsigelig masse af skidt og ragelse, som nutidens mennesker helst ikke beskæftiger sig med” forklarer Johan, og det er netop denne “masse” han koncentrerer sin research omkring.


About the Working Process

Amongst the earth’s elemental properties, there is a material state in which forms dissolve and emerge. When organic matter decomposes, it transforms into new forms of life. These changing states are the turning points in which life’s building blocks are created. When confronted with soil in its raw form, what kind of images does it stir in us?  

For this research project at the Danish Art Workshops, I have explored different technical possibilities within creating images with soil by means of conservation. The aim has been to showcase different degrees of contact between found soil and various natural processes like water filtration, heat and gravitation.

The main challenge has been to realise a way of producing images, that would keep the soil material in a fixed state to be able to scale within a reasonable weight for wall mounting. I have worked with Caseein as well as with an acrylic binder by name (paraloid B72 dissolved in alcohol). Throughout the project I have worked my way in scale from 20x20cm to 1x1m and ended up with 150x150cm.