Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Arkitekt, Mika Friis, har arbejdet i træværkstedet på sit projekt Hakuri. Med udgangspunkt i at videreudvikle et møbel, har hun undersøgt samlingsteknikker gennem forskellige konstruktioner i træ.

‘Hakuri’ er japansk og betyder at skrælle noget af eller at tage væk. Med det som udgangspunkt ønskede Mika at undersøge de samlingsteknikker, hun havde brugt til taburetten for til sidst at kunne udvikle en version af taburetten som et saml-selv-system.

”Undervejs i projektet blev jeg mere og mere interesseret i at undersøge og eksperimentere med forskellige samlingsteknikker. Det er virkelig interessant at undersøge, hvordan samlingerne kan konstrueres og optimeres,” fortæller hun.

De samlinger, Mika arbejder med, holder sammen af sig selv uden brug af hverken skruer, søm eller lim, og de er konstrueret, så de nemt kan skilles ad og samles igen. Teknikken stiller store krav til nøjagtigheden, og træet skal skæres uhyre eksakt for, at samlingerne både holder konstruktionen sammen og stadig kan skilles ad.

I sit undersøgende arbejde har Mika bl.a. afsøgt, hvordan konstruktionen og samlingerne opfører sig i forskellige træsorter. Hun har arbejdet i ahorn og bøg, men vil gennem de næste undersøgelser arbejde med en mere fleksibel træsort, der måske vil gøre det lettere at samle og skille konstruktionen ad igen. Disse erfaringer vil ligge til grund for den videre udvikling af taburetten.

”Jeg undersøger træet, hvordan det kan udformes, og hvordan jeg kan variere konstruktionen og udtrykket ved at ændre forskellige parametre, som for eksempel dimensioner og afstanden mellem træstykkerne”.

Fremover vil Mika ud over taburetten eksperimentere med størrelsen på konstruktionerne. Lige nu er hendes arbejder omkring en meter høje, men hun har planer om at lave større konstruktioner og undersøge, hvordan man kropsligt forholder sig til møblet, når det bliver mere rumligt.