Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GrowMore er en pavillon udviklet af Sine Lindholm og Mads-Ulrik Husum, som står bag Husum & Lindholm Arkitekter. Designet fokuserer på lokal produktion og tilbyder et arkitektonisk åndehul, hvor folk kan producere lokale fødevarer, midt i den pulserende by.
Moduler med uendelige muligheder
GrowMore er et modulsystem, der består af blot seks forskellige elementer. Systemet er karakteriseret af sine afrundede rektangulære lameller, der giver strukturen transparens og synliggør hvordan planterne gror og hvordan vandingssystemet fungerer.

Vertikale og horisontale konstruktionsdele er forbundet i drejeled, hvilket gør, at alle elementer kan rotere og skabe uendelige 3D-formede designs ved hjælp af de samme få komponenter.

De få elementer gør det muligt at freestyle og bygge i enhver given kontekst, som Sine fortæller.

Systemet er designet og udviklet baseret på CNC-produktio og samles ved hjælp af M8 bolte, låsemøtrikker og skiver.
Således er det muligt at producere elementer hvor som helst i verden, i ethvert CNC-egnet materiale. Konstruktionsprincippet minimerer spild, letter produktionen og gør selve konstruktionen fleksibel.

Delekultur
GrowMore repræsenterer en ideologi med vægt på delekultur, lokal produktion og makerbevægelsen. Dette understreges af de to arkitekter, der, efter pavillonens udstillingsperiode, har valgt at dele tegningerne af designet Open-Source, således at alle i hele verden kan downloade, fræse og bygge selv. Mads-Ulrik og Sine er lige nu i gang med et forløb på DDC, hvor de undersøger, hvordan de kan skabe en Open-Source forretningsmodel.

Desuden repræsenterer designet en vision om grønne byer og en tættere forbundenhed til naturen. I en storby-skala, hvor alt foregår i hastigt tempo, tilbyder denne pavillon en form for ’oase’- og ’pausearkitektur’, der relaterer sig til den kropslige skala:

Arkitektur behøver ikke at være så statisk. Det er massemedierne et godt eksempel på. Vi vil skabe arkitektur på menneske-niveau, som er let at forstå og giver brugeren mulighed for at være kreativ og legende og for at skabe sin egen personlige version.