Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thread Drawings er titlen på Anne Bjørns soloudstilling i Officinet, hvortil hun på Statens Værksteder har arbejdet på en vævet tekstilinstallation. Projektet tager udgangspunkt i den enkle synlige tråd – at tegne med tråden og de mønstre, der opstår, når de åbne vævninger hænges i lag og bliver til en samlet helhed.

Jan. 2021

Anne Bjørn tilstræber et let, transparent udtryk og muligheden for at skabe et mentalt rum i sine værker. Hun undersøger grænserne for det teknisk mulige og inddrager laserskæring i vævningen.

Den tekstile installation

De åbne konstruktioner væves på gobelinvæven i forskellige papirgarner, som indfarves i arbejdsprocessen ved hjælp af svamp eller pensel med Golden fluid acrylic, farver, der på mange måder fungerer som akvarelfarver. Når lagene er taget af væven, er der mulighed for videre bemaling ved bestemmelse af legenes placering ved montering.

Nogle af lagene er laserskårne, meget tynde transparente stoffer. Mønstrene er tegnet ud fra fotos af vævningerne, der således bliver omsat digitalt. Installationen, der måler 270 x 222 x 100 cm., består af 8-10 lag og ophænges frit i rummet.
Til at begynde med følger Anne Bjørn en overordnet idé, men det færdige udtryk bestemmes undervejs i arbejdsprocessen samt ved endelig montering og lyssætning, hvor skyggen af værket udgør en væsentlig del.

Udover arbejdet med den tekstile installation har Anne Bjørn vævet to dele til værket, Thread Drawings II. Dette værk måler 50 x 365 x 10 cm. og er vævet på Statens Værksteders gobelinvæv. I monteringen vender hun værket, så de vertikale trendtråde bliver horisontale. Det giver nogle bestemte rytmer og udtryk, som hun derved fremhæver.

Fotos: Ole Akhøj, Anne Bjørn