Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lone arbejder i Grafisk værksted i forlængelse og som en videreudvikling af et projekt fra 1995. Her arbejdede hun på et grafisk værksted i Madrid ved grafiker Dan Albert Benveniste.

Det handlede dengang som nu om undersøgelser af proportionelle forhold, farve og mønstres opståen. Opholdet på SVK bruges til at arbejde med betydningsdannelse i forhold til aflæsning af formater. Det drejer sig om indiske, japanske såvel som europæiske proportionskombinationer. For dem alle gælder det, at kroppen er udgangspunkt i proportionssammenhænge og rumdannelse.

”Min interesse ligger i at kombinere proportionsforhold og mønsterdannelse i et forhold til farven. Hvis man følger proportionelle principper og kombinerer dem, opstår der nye mønstersammenstillinger.”

Pt. arbejder Lone lodret/vandret med mønstringen for at undersøge, hvordan farvene blander sig. Hun benytter koldnålsteknikken med akrylplader og har lagt kinesisk rispapir under trykket. Der er ikke noget egentligt motiv, men hvis rispapiret har et illustrativt moment, vil det skinne igennem i trykket som et bagvedliggende motiv eller omrids.