Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Til projektet ”ARCHITECPOLICS (14)” arbejder Allan Bech på at fremstille en række udvalgte begivenheder fra 2014 i rumlige tegninger og referencecentre.          

Maj 2015

Allan arbejder hen imod en udstilling senere på året med sit projekt, som består af tegninger samt skulpturer, der i tematiske konstellationer repræsenterer begivenheder fra 2014, private såvel som samfundsrelaterede. Skulpturerne, som han kalder referencecentre, er han under sit ophold på SVK ved at bygge grundformene til. De er udført i træ og skal indeholde kildehenvisninger, der peger tilbage på tegningerne. Projektet skal indeholde tre referencecentre, som hver især indeholder kildemateriale i form af tekster og genstande, der relaterer til begivenhederne og som skal invitere beskueren til debat. Referencecentrene er opbygget med fokus på symbolik og rumlighed.

Til kategorisering af tegningerne anvender Allan atelierets store vægge til ophængning af tegninger, artikler og skrift, der knytter sig til hver begivenhed.

Referencecentrene er udført i MDF, forskellige typer træ og genbrugsfund. Tanken er at skabe tre referencecentre, der hver består af forskellige rum, låger og huller som et synonym for den menneskelige hukommelse, hvor noget fortrænges eller går tabt.
Allans proces i værkstedet er udpræget intuitiv. Til trods for at han har udarbejdet en række arbejdsskitser, følger han dem langt fra slavisk. I stedet lader han værkerne tage form i takt med de materialefund, han gør sig undervejs. Den dialog der opstår mellem de enkelte delværker er af stor værdi og for Allan er processen mindst ligeså vigtig som det endelig værk. Han har eksempelvis bygget et af sine referencecentre på et gammelt sybord, hvor han har fjernet selve bordet og placeret et system med fire rum ovenpå soklen.

Hans intention er at bygge delværkerne, sådan at man skal gå rundt om dem, aflæse narrativen indeni og se sammenhængen mellem tegningerne og delværkerne. I nogle af referencecentrene er kildematerialet blottet, mens man i andre tilfælde skal interagere (foretage en handling) med værket og gå på opdagelse.
Kilderne tager både afsæt i begivenheder fra hans eget liv, såvel som i offentlige begivenheder, og bærer derfor præg af at være både historiske, politiske eller helt personlige.

Allan arbejder på at færdiggøre de sidste delværker i træværkstedet og skal efter opholdet på SVK arbejde videre med sit kildemateriale. Han vil blandt andet eksperimentere med produktion af lyd og tekst til referencecentrene, og derudover producere de resterende tegninger.