Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Idéen bag Bendt Ulrich Sørensens projekt “Ge-Stell” er af filosofisk karakter og udspringer af Heideggers forelæsning “Spørgsmålet om teknikken“, der behandler forholdet mellem teknik, erkendelse og væren. Bendt reflekterer via sit værk over teknikkens rammer for kunstfremstilling.

Ifølge Heidegger er vores tid kendetegnet ved den stadigt større rolle, teknikken spiller i alt, hvad vi foretager os, og dermed er teknikken et vigtigt element i vores værenserkendelse. Bendt ønsker en reflektion over kunstens rolle som medierende element imellem teknik og ontologi, og hans arbejde med grafik og skulptur sætter fokus på, i hvor høj grad erfaringen af værket er betinget af teknikken og materialet. De begrænsninger, der er formuleret af teknikkens krav, kan åbne op for nye tanker og muligheder, der kan have konsekvenser for det færdige resultat, idet resultatet dermed kan føre ud over den først formulerede intention.

Titlen Gestell (stillads) opfattes i billedkunstens formsprog som de strukturer, der billedmæssigt har en geometrisk karakter sat i relation til det organisk modellerede formsprog. Motiverne er industrianlæg og olieboreplatforme. Brugen af farvetryk bryder motivets rumlige logik og giver andre dimensioner til oplevelsen af værket.

Bendt har lånt en “langarmet” dekupørsav fra SVKs træværksted for at videreudvikle sin flerfarveteknik. Han opskærer sine træsnit i en “puslespil”-teknik, hvilket giver mulighed for, at der trykkes flere farver i én trykgang. Samtidig eksperimenterer han med flere plader i det samme billede, for at skabe mulighed for forskellige kombinationer med flere farvevariationer over det samme motiv.