Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mette Ussing vil med sine fotografier fra Nepal 1972-74 dokumentere de store forandringer, som har ændret bybilledet, kulturen og menneskene de sidste 45 år – og særlig mærkbart efter jordskælvet for to år siden.

Jordskælvene i april 2015 efterladte store dele af Nepal i ruiner. Historiske templer og pagoder fra UNESCOs Verdensarvsliste er tabt, ligeledes er royale paladser, gamle smukke Nerwar-huse samt hele landsbyer ødelagte. Det omfattende genopbygningsarbejde tager tid. Jordskælv af det omfang, Nepal var udsat for, skaber et klart før og efter. Den kontrast stiller Mette Ussing skarpt på i sin fotografiudstilling, mens hun samtidig undersøger det længere stræk af kulturelle forandringer, der sker i byrummet og dets aktiviteter over 40 år.

”Deres gamle kultur forsvinder – og fordi der samtidig har været jordskælv, er nepaleserene interesseret i at gense bygninger og folkeligt liv, da der ikke findes så mange billeder,” forklarer hun.

Fra 1972-74 boede Mette sammenlagt et år i Himalaya. Først var hun udsendt til Sikkim som tekstil- og kunstnerisk konsulent af Kulturministeriet, og derefter rejste hun til Nepal. Hun var særlig interesseret i den tibetansk-buddistiske kultur, og som et slags antropologisk studie dokumenterede hun bl.a. med sit kamera. Ved at bo iblandt tibetanere i Bouddnath nær Kathmandu, der dengang ikke kun var en lille tibetansk landsby med marker omkring, men et særligt buddhistisk pilgrimsted på grund af sin meget store stupa – en mere end 1500 år gammel buddhistisk helligdom.

Desuden boede hun flere måneder i en sherpalandsby i Solu Khumbu, hvor hun ledsaget af to sherpadrenge måtte vandre i ni dage ad stier op og ned af bjerge, da der dengang ikke fandtes veje.

Hendes ophold er dokumenteret i de 200 lysbilleder og sort/hvid negativer, hun er ved at scanne og rense på fotoværkstedet.

Et fredfyldt Shangri-La

Sideløbende med at Mette september 2017 udstiller sine fotos fra 1972-74 på Taragaon Museet i Boudhnath, skal hun sammen med kunstneren Gopal Kalapremi Shrestha lave workshop med hans studerende, hvor Nepals forandringer vil blive dokumenteret og fotograferet. Særlig er hun interesseret i at sammenligne den nye bygningskunsts arkitektur, så både tidstypiske træk og kulturelle forandringer fremhæves.

”Dengang var det rent Shangri-La, helt fredfyldt, hvilket er svært at forestille sig i dag,” forklarer Mette.

Især bybilledet har forandret sig med massiv forurening fra de mange motorcykler og biler, hvor også butikker med ensartede souvenirs og turister fylder op i dag. Imens er genopbygningen udfordret af omfattende korruption, hvor midlerne ofte forsvinder undervejs.