Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Flatland – a romance in many dimensions

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

Heraldikken – læren om våben- og byskjolde til afgrænsning af geografiske områder – er en skik der går 800 år tilbage. Den omhandler bl.a. brugen af specifikke farver som visuelle identifikationsmærker, og den bruges stadig den dag i dag.

Det er en særskilt national-grafisk tradition, der i sit udtryk har stået forholdsvist uberørt hen gennem alle tider, og som eksisterer i både Danmark og Canada.
Grafikergruppen NCOTB arbejder i heraldiske farver, og gruppens fem kunstnere vil angribe udstillingsrummet som et nyt uopdaget område; Hvor nye områder opdages, etableres byer; ’klynger’. På samme måde samler NCOTB værkerne i udstillingen i klynger; ’byer’.

NCOTB etablerer i metaforisk forstand et nyt rum i uopdaget land, på tværs af kunstnernes forskellige udtryk, men i et overordnet fælles udtryk/enhed/installation.