Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Arkitekterne Ida Flarup og Maria Mengel har under deres arbejdsophold udviklet og realiseret projektet ’Dørens Rumligheder’ – en række innovative byggeelementer, der tilføjer et skulpturelt aspekt til den moderne byggeindustri. Projektet er støttet af Statens Kunstfond og Nationalbankens Jubilæumsfond.

 

DET UNIKKE OG DET STANDARDISEREDE

Baggrunden for projektet er en invitation fra ART-BUILT om at skabe en rumlig installation i forbindelse med indvielsen af de nyombyggede Spinderihaller i Vejle. ART-BUILT er en del af BIZ-ART – Center for Kultur og Erhverv, som prøver at fremme fornyelse i byggebranchen ved at inddrage kunsten. Ida Flarup og Maria Mengel har tidligere arbejdet med forholdet mellem det standardiserede element og den unikke tilpasning, og derfor er de nu blevet opfordret til at skabe et projekt, der kan fungere som oplæg til udvikling af døre som arkitektoniske elementer gennem etablering af produktudviklingskontakter i erhvervslivet.

 

POETISK MANIPULATION

’Dørens Rumligheder’ er et arkitektonisk udviklingsarbejde, som tager udgangspunkt i en genanvendelse og poetisk manipulation af den velkendte figur fyldningsdøren. Ved at opløse dørenes flader gennem en række simple snit, udvikles de som bevægelige ‘tæpper’, der kan agere skulpturelle rumdelere, afskærmninger og facadeelementer. Udstillingen består af opskårne, bevægelige døre. Dels en serie af 9 fritstående døre, dels døre installeret i et cirkelslag. De er opskåret i dele, der kan bevæge sig frit og på den måde opløse og deformere dørens flade, så der dannes en ny dynamisk rumlighed på udstillingsstedet. Værket inviterer herigennem beskueren til interaktion; ved at bevæge delene opstår nye kig, fortætninger og gennemstrømninger af lys.

 

POTENTIALET I DET UDTJENTE

Ved at genanvende og genoplive det udtjente i nye, uvante sammensætninger bliver projektet et oplæg til at skabe en større sammenhængskraft og sammensathed i arkitekturen. Det kobler således arkitektonisk og kunstnerisk virksomhed: ”Vores arbejder kredser om en legende poetisk genanvendelse af materialer og rum i nye, overraskende konstellationer. Vi ser et potentiale i at indskrive genbrugsmaterialers aflejrede historier og personlighed i vores arbejde – og insistere på, at det fundne, genbrugte og hverdagsagtige ikke er en modsætning til det særlige, det strittende og det fabulerende. At arbejde direkte i et fysisk stof med 1:1 skitseringer og afprøvninger er en central del af V A E R K -S T E D s virke for at ophæve distancen mellem computerens fejlfrie univers og virkelighedens sansede rum” forklarer Flarup og Mengel om deres samarbejde.