Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Charlotte Thrane har i træværkstedet produceret støbeforme i støbekrydsfiner med skrå vinkler som forarbejde til opførelsen af en permanent skulptur i Annebergparken / Geopark Odsherred i juli 2022. Hun har brugt forskellige af værkstedets maskiner til at undersøge, hvordan man bedst skærer gummisko midt over.

Feb. 2022

I støbeformene indstøber jeg brugte gummisko i en akrylbaseret støbemasse. De støbte blokke skal derefter skæres over på midten, således at der dannes en form for sko-terrasso på blokkenes ene flade. Disse flader skal vende udad på søjlens fire sider. Jeg har lavet flere forsøg med forskellige støbeforme under mit ophold og har testet, hvordan det kom til at fungere, når blokke af forskellige forme blev skåret over. Jeg afsluttede opholdet med at få bygget i alt fem støbeforme samt en støbeform til en topplade. Jeg kan nu gå i gang med at indstøbe skoene.