Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bonnie Hvillums seneste forskning om grannåles potentiale som designmateriale tog fart under opholdet på Statens Værksteder i august 2019. Her undersøgte hun både dets kommercielle muligheder og dets kunstneriske narrativ.

Materialet har under hele udviklingsprocessen igennem foråret haft en interessant fortælling qua dets oprindelse fra skoven, samt dets farve, struktur og duft. Med brug af en bruger-inddragende design tilgang har feedback været en naturlig del af materialedesignet, hvor testpersonerne udtrykte stærke associationer til skove, natur, ritualer og generelt positive oplevelser alene og sammen med andre.

Bonnie ønskede at undersøge denne stærke effekt, materialet havde på folk og begyndte at studere japanske traditioner for ’shinrin-yoku’ – skovbadning. Den dokumenterede mentale og fysiske effekt, naturen har på os mennesker, ønskede hun at overføre til en oplevelse med gran-materialer.

I forlængelse heraf og i samarbejde med rum- designer Rebecca Norberg (SE) og tekstildesigner Paula Nerlich (GE) udviklede Bonnie et interaktivt installations-koncept kaldet ’The Materiality of Well-Being’. Deres første version og prototype af denne testes på udstillingen ’Responsible Design Market’ på Techfestival i Kødbyen den 5.-7. September, 2019.

Teknik
På billede 2 og 3 ses støbning af grannåle som materiale for et fad-lignende objekt som en del af installationen. Støbningen foregik over en form med spartel, mens materialet blev holdt på den rette varmetemperatur, så det stadig var til at arbejde med. En teknik, der minder om gips- og lerarbejde.

På billede nr. 5 var skulpturen tænkt til at blive helstøbt inde i støbeformen, men materialet viste sig ikke at kunne holde til det. I stedet blev den støbt uden på støbeformen, hvilket gav et godt skelet. Materialet blev påført med en glaseringsteknik inspireret af lerarbejde med tunge “løbere”. Det resulterede i et stenlignende udtryk, hvilket gav et interessant modspil til den organiske form og det bløde, skummede materiale.

Billede nr. 6 viser en skulptur lavet med en skumversion af grannåle-materialet. Konsistensen opnås ved at piske materialet op i dets nedkølningsfase. Det var et spændende eksperiment at bruge materialet på denne måde, og det gav en masse nye idéer til videre arbejde.