Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner, Eva la Cour, tager afsæt i en fiktiv udstilling af en fiktiv belgisk billedkunstner. Værket er primært et katalog, som skal rumme en række dokumentationsfotografier og tekst.

Eva arbejder i grafisk værksted og i metalværkstedet på et værk bestående af en publikation og en performance.

Bagrunden for projektet sporer hun tilbage til en tid, hvor hun som huskunstner havde flere samtaler med gymnasieelever om kunstteori og kunstnerrollen. Ofte blev Eva stillet meget umiddelbare spørgsmål – hvad er en praksis? Er det at være billedkunstner lige som at være evighedsstuderende? Etc. Eva tog ofte sig selv i at svare med et underligt ekko på vegne af nutidens yngre billedkunstnere, altså at svare i flertal. Eva begyndte at sende spørgsmålene videre til kunstnervenner og kollegaer, og det var her idéen til projektet opstod.

Jeg har betragtet det som en kollektiv samtale, og de forskellige svar, jeg har modtaget, er på en måde blevet XX’s stemme. XX er en samlende figur for udtalelserne fra folk, der har besvaret de her gymnasieelevers spørgsmål – med lidt ekstra oveni. Det har ikke længere noget med gymnasieeleverne at gøre, men det har været mit udgangspunkt”.

Udstillingskatalog
Publikationen er et katalog, der udgives af det fiktive udstillingssted, ”Museet”. I kataloget har Eva interviewet kunstneren XX ud fra den kollektive samtale og inddrager en række tænkte værker skabt af XX. Eva iscenesætter værkerne, tager billeder af dem og cirkulerer dem på nettet.  Kataloget bliver den eneste fysiske medieringsform, idet værkerne ikke vil være fysisk til stede i udstillingsrummet.

I kataloget inkluderes bidrag fra fire andre billedkunstnere. Bl.a. har Eva inviteret én billedkunstner til at analysere enkelte af værkerne, mens en anden tilføjer en analyse af institutionen, Museet. Eva har altså ikke fuld kontrol over katalogets indhold, fordi inputsene fra de andre kunstnere får indflydelse på, hvordan XX fremstår.

Konkret arbejder Eva med linoleumssnit, der skal fungere som illustrationer i kataloget. Motiverne henter hun fra nettet og forstørrer dem op for at overføre dem til en linoleumsplade. Ved at snitte det sorte af pladen, fremtræder motivet, som kan trykkes i dybtrykspressen.

Der er tale om tre serier af værker, der alle omhandler Congo. XX er en belgisk kunstner, og tematisk arbejder hun med Belgisk-Congo i sine værker. Den første serie hedder ”Getty Images” og består af fotografier fra Getty-arkivet. En anden serie ”Ronvital Sale” udspringer af stofmønstre fra et bestemt område i Congo, mens den sidste leger med omridset af Museet i forskellige sammensætninger. 

Udstillingsmontre
I metalværkstedet arbejder Eva på to montre, der skal bruges til at fremvise konturskårede fotografier printet på akryl. Metalmontrerne konstrueres således, at de kan skilles ad og samles igen. I montrerne skal udstilles konturprint af fire forskellige mineraler. Disse mineraler udvindes hovedsagligt i Congo og har gennem tiden foranlediget store konflikter i landet.

Billeddokumentation af montrerne vil være en del af kataloget, men Eva vil ligeledes lade montrerne være fysisk til stede i udstillingsrummet som et billede på dét, udstillingen handler om.

Lancering af kataloget og performancen finder sted på Overgaden 7. april 2016. Performancen tager form som en samtale mellem Eva og en ”kilde”, der læser XX’s svar op fra en computer på monoton vis.