Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apollo goes to America

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

Under sit ophold på Statens Værksteder har billedhugger Vibeke Glarbo arbejdet på installationen “Apollo goes to America”; en rumlig 3-4 meter høj struktur i træ, som forholder sig til et 90 kvadratmeter stort foto, som udgør gulvet.

På gulvet er lagt tre grids, som ligger forskudt i forhold til hinanden og danner mange skæve vinkler og herigennem tegner en splintret og fragmenteret virkelighed. Installationen udtrykker en længsel efter nye fysiske og psykiske rum og nye dimensioner i tilværelsen, hvor nye erkendelser kan opstå.

Vibeke Glarbo tager i sit kunstneriske arbejde udgangspunkt i menneskets forbundethed med naturen og vil i dette projekt undersøge, hvad der sker med mennesker når det flytter til byer. Dette projekt starter derfor med en foto-rejse til New York. Sort-hvid fotografier fra New York udgør gulvet, de tre grids er hvide streger i mellem fotografierne, og fra skæringspunkterne mellem gridene er rejst høje søjler af firkantet ubehandlet træ. Disse søjler er placeret i fødder svejset i metal på SVKs metalværksted.