Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Helle Hove bygger et 3 meter højt hjul af et gittermønster. Det kombinerer firkant- og sekskantgeometri (noget, man ikke ser så ofte) og spænder mellem tilsyneladende kaos og en grundlæggende geometrisk orden. Transparens og rumlig forskydning betyder, at det – i udgangspunktet klassiske – mønster forskydes og hele tiden ændrer sig efter synsvinklen. Dermed understreger gitteret bevægelsen i rummet og beskuerens rolle. Nogle steder aftegnes stjerner, andre steder toner mønsteret ud i mere kaotiske formationer.

Værket indgår i en separatudstilling om livets mønstre på Designmuseum Danmark i 2012.