Skip to content Skip to footer

Med støtte fra Statens Kunstfond lancerede Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst i 2019 et nyt og ambitiøst recidence-program for internationale billedkunstnere. Programmet åbner nu for anden runde af ansøgere til det attraktive program Malt AIR (Artist In Residence).

Januar 2020

Danmark har siden august 2019 modtaget internationale samtidskunstnere i et nyt artist in residency-program, Malt AIR. I første ansøgningsrunde modtog programmet næsten 500 kvalificerede ansøgere fra 84 forskellige nationer. Visionen er et attraktivt residency, som skal styrke og skabe forbindelser mellem den danske og internationale billedkunstscene.

Projektleder for Malt AIR, Vibeke Wang, fortæller:

”Ved det første open call strømmede interessetilkendegivelserne ind, og vi modtog et overvældende stort antal ansøgninger. Det styrker os i vores ambition om at blive det sted, internationale kunstnere naturligt orienterer sig mod, når de vil søge ophold i Norden. Vi har fået en flyvende start med det første hold kunstnere, og vi glæder os til at blive endnu bedre til at give kunstnerne adgang til et karriereudviklende netværk i Danmark, samtidig med, at de får tid, rum og mulighed for refleksion og research i det inspirerende miljø på Maltfabrikken.”

Et landsdækkende recidency med et bredt netværk
Ansøgere til Malt AIR skal i ansøgningen gøre sig tanker om, hvordan de vil skabe udveksling med den danske billedkunstscene. For residence-programmet handler i høj grad om at etablere en god forbindelse mellem residenterne og det danske billedkunstmiljø, udveksle erfaringer og indsigter og indgå gunstige samarbejder. Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst, som ligger i København, spiller derfor en vigtig rolle. De to institutioner giver kunstnerne mulighed for at møde relevante aktører, institutioner og kunstnerfællesskaber i hele Danmark.

“Med et individuelt tilrettelagt program får hver af kunstnerne en kvalificeret introduktion til hovedstadens kunstscene. Formålet er at skabe netværk, så alle kunstnere i Malt AIR får kontakt til den danske kunstscene i både øst og vest,” fortæller Frederik Hardvendel, som er direktør for Statens Værksteder for Kunst.

Malt AIR-kunstnerne får endvidere kuratorisk sparring hos Kunsthal Aarhus:

”Allerede med de første residenter i 2019 har vi gode erfaringer med at skabe synergi mellem det lokale, det nationale og det internationale. Vi hjælper med at etablere stærke bindeled, som kan udvikle en kvalificeret og vedvarende dialog mellem den danske og den internationale kunstscene. For det internationale er ikke bare en udadgående bevægelse, men i lige så høj grad en indadgående bevægelse, hvilket vi ønsker at understøtte med Malt AIR,” udtaler Jacob Fabricius, kunstfaglig direktør for Kunsthal Aarhus.

Som en del af programmet får hver af kunstnerne en kunstprofessionel peer fra Danmark, hvis kompetencer og erfaring matcher kunstnerens behov med henblik på at understøtte og udfordre residenternes kunstneriske udvikling.

Deadline for ansøgning til Malt AIR er d. 23. februar 2020.

YDERLIGERE INFO

  • Værksteder og gæsteboliger, såvel som rejseomkostninger og et månedligt stipendium, er inkluderet i programmet.
  • Malt AIR tilbyder ophold til to kunstnere ad gangen i perioder af tre måneders varighed. I den netop åbnede ansøgningsrunde udvælges seks residenter, som vil blive en del af programmet i perioden fra september 2020 til august 2021.Juryen består af repræsentanter fra partnerskabet samt det eksterne jurymedlem Kim Haeju (Direktør Art Sonje Center, Seoul, Syd Korea).
  • I programmet vil kunstnerne i 2020-2021 matches med følgende ’peers’ fra Danmark: Toke Lykkeberg (kurator, Tranen), Birgitte Kirkhoff Eriksen (direktør, Museet for Samtidskunst), David Hilmer (kunstner og researcher), Christian Andersen (galleriejer), Stine Hebert (kurator), Lotte Juul Jørgensen (direktør, Rønnebæksholm), Anna Bak (kunstner og kurator, Huset for Kunst og Design), Iben Bach Elmstrøm (kurator), Jacob Bjørn (galleriejer) og Søren Taaning (kunstner).
  • Aftalen mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og MALT AIR er indgået for en toårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

­Læs mere på mailtair.dk