Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00

Temaerne på dOCUMENTA(13) kredsede om det historiske, det globale og værkets materialitet. Herunder er billeder fra udstillingerne, som i 2012 er kurateret af Carolyn Christov-Bakargiev.

Mere end 300 kunstnere fra hele verden deltager i dOCUMENTA(13) i Kassel, hvor der vises værker på otte hovedudstillinger.

Af Kirstine Autzen
(foto: Kirstine Autzen, Lotte Fløe Christensen)
august 2012

dOCUMENTA er en international kunstudstilling, som finder sted hvert femte år i Kassel i Tyskland. Denne gang er det kurator Carolyn Christov-Bakargiev, som har været ansvarlig for at sammensætte programmet, bestående af udstillinger, performances, debatter og publikationer.

Christov-Barkargiev har lagt vægt på både aktuelle politiske emner, såsom krigen i Afghanistan, samt trukket tråde tilbage i blandt andet tysk historie gennem fokus på materiale, objekt og kontekst. Centriennalen er i programmet deklareret som en dediktation til ‘artistic research’.

dOCUMENTA(13) kan besøges indtil 16. september 2012 – og det må anbefales at sætte minimum et par dage af til at opleve udstillingerne. SVK var forbi, og herunder følger en række visuelle nedslag under tre overskrifter: “Visuel tour”, ‘Historisk og politisk fokus’ og ‘Sanseligt fokus’.

Billedkunstner Lea Porsager er en af tre danske kunstnere, som præsenterer værker på dOCUMENTA i år, og hun har skabt dele af sin installation til Karlsaue Park på SVK.

> dOCUMENTA(13)

“Anatta” af Lea Porsager
IMG_4698_edit_381
Fra Lea Porsagers installation. 

Tre danske kunstnere er repræsenteret Kassel; Tue Greenfort, Jakob Jakobsen og Lea Porsager. Sidstnævnte har skabt dele af sit bidrag på SVK.

Lea Porsagers værk tager udgangspunkt i  Monte Verità, “Sandhedens Bjerg”. Monte Verità ligger i syd Schweiz, ved den lille by Ascona. Siden begyndelsen af det 20. århundrede har bjerget dannet ramme om mange forskellige utopiske og kulturelle begivenheder.

> Se billeder af Lea Porsagers bidrag
Visuel tour

Billeder af grundigt bearbejdede monteringer og installationer, en stor variation i materialer og ‘oversættelser’ fra et materiale til et andet: en mursten, som ligner en radio, en bog, hvorpå video er projekteret etc.  

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.

 

 

Historisk og politisk fokus

Udover udstillingsstederne i Kassel, har dOOCUMENTA også udstillinger i Afghanistan, Egypten og Canada. Det historiske og politiske gennemsyrer store dele af udstillingerne, og mange af værkerne er baseret på research, samt antropologiske og kulturelle undersøgelser.

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.

Sanseligt fokus

Udover værker, som er båret af research, korrespondace og dokumentarisk materiale, er der en stærk sanselig og formalistisk side af dOCUMENTA.

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.
Billeder af grundigt bearbejdede monteringer og installationer, en stor variation i materialer og ‘oversættelser’ fra et materiale til et andet: en mursten, som ligner en radio, en bog, hvorpå video er projekteret etc.  

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.

 

Historisk og politisk fokus

Udover udstillingsstederne i Kassel, har dOOCUMENTA også udstillinger i Afghanistan, Egypten og Canada. Det historiske og politiske gennemsyrer store dele af udstillingerne, og mange af værkerne er baseret på research, samt antropologiske og kulturelle undersøgelser.

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.

Sanseligt fokus

Udover værker, som er båret af research, korrespondace og dokumentarisk materiale, er der en stærk sanselig og formalistisk side af dOCUMENTA.

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.

 

 

Udover udstillingsstederne i Kassel, har dOOCUMENTA også udstillinger i Afghanistan, Egypten og Canada. Det historiske og politiske gennemsyrer store dele af udstillingerne, og mange af værkerne er baseret på research, samt antropologiske og kulturelle undersøgelser.

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.

Sanseligt fokus

Udover værker, som er båret af research, korrespondace og dokumentarisk materiale, er der en stærk sanselig og formalistisk side af dOCUMENTA.

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.

 

Udover værker, som er båret af research, korrespondace og dokumentarisk materiale, er der en stærk sanselig og formalistisk side af dOCUMENTA.

Slideshowet kan åbnes i stor ved klik på det lille ikon i nederste højre hjørne.