Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00

Artist talk med Cai Ulrich von Platen

Kom til artist talk tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 16:30 i Turboladen – Statens Værksteders atelier på Wilders Plads, Christianshavn.

Billedkunstner Cai Ulrich von Platen er nr. to i efterårets række af artist talks på Statens Værksteder for Kunst. Kort før han afslutter sit arbejdsophold i SVKs største atelier, Turboladen, byder han indenfor til en snak om de store værker på lærred, der lige nu er under tilblivelse.

 

Med udgangspunkt i de to (måske tre…) malerier, kunstneren har lavet i Turboladen siden august, vil han tale om den kringlede arbejdsproces og de resultater, den har affødt. Som udgangspunkt arbejder han helt åbent: Ingen skitser og normalt ingen planlagte tematikker. Kun lærred, oliefarver og pensler. Derfor er han også et langt stykke hen af vejen indstillet på ikke at vide, hvor billedet skal hen – og kun ganske langsomt lade værket finde sit udseende, sin historie og sin betydning inden for rammerne af et lærred på 3×7,5 m.

”For mig er rigtig store malerier en disciplin, der kræver en særlig koncentration, tålmodighed og tiltro til, at det nok skal lykkes – på trods af voldsomme udsving i selvtilliden og overblikket undervejs. Guleroden er den indbyggede mulighed for at få lavet en ”stor historie”, forstået som en syntese af eller en konklusion på mange års kunstneriske undersøgelser.

Lærredets størrelse giver nemlig mulighed for at lade mange indtryk og erfaringer mødes i samme billede – og dermed chancen for, at helt nye betydninger og sammenhænge kan opstå. Det, jeg nok er på jagt efter, er noget, jeg ikke kender eller ved i forvejen, men som jeg samtidig kan genkende når det fremtræder på lærredet,” fortæller Cai Ulrich von Platen om den helt særlige udfordring, der ligger i at arbejde i de store formater.

Om kunstneren
Cai Ulrich von Platen (f. 1955) er billedkunstner, uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1973-78. Han har været en af drivkræfterne bag en lang række kunstnerstyrede udstillingsinitiativer, for eksempel Gud & Grammatik på Charlottenborg i 1984, udstillingsstedet Kongo fra 1982-91 og ikke mindst i TAPKO, en mobil kunstinstitution, der siden 1991 har realiseret over tyve projekter, hvor de tilknyttede billedkunstnere har udforsket en installatorisk kunstnerisk praksis. Cai Ulrich von Platen har siddet i Statens Kunstråd (2007-2011) og været formand for Bkf (2002-2006).

—-

 

Praktiske informationer
Deltagelse i artist talks på SVK er gratis – tilmelding ikke nødvendig (dog må større grupper gerne ringe i forvejen)

Tid: Tirsdag d. 25. oktober kl. 16:30,

arrangementet varer ca. 1 time

 

Sted: Turboladen, Wilders Plads, Bygning P, Christianshavn, 1401 København K

Mere information fås ved henvendelse til kommunikationsmedarbejder Ida Sofie Minke Anderson: sofie@svfk.dk el. tlf. 32 96 05 10

Næste artist talk på SVK er d. 8. november, hvor Lone Haugaard Madsen fortæller om sin arbejdsproces.

Opdateringer og informationer om aktuelle arrangementer bliver lagt op her på siden og på http://www.facebook.com/statensvaerksteder