Skip to content Skip to footer

 

Læs mere her: www.dkinst-rom.dk

Benny Dröscher blev som den ene af fem danske kunstnere inviteret til Rom af Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom. Instituttet, der i år kan fejre sit 50 års jubilæum, gav de fem en opgave, der lød: Gå i Thorvaldsens – og hans fællers – fodspor, gør det på en ny måde og forhold jer til, hvordan Rom til stadighed har betydning som arbejdsplads for kunstnere, der søger inspiration til egne værker.

November 2006

Benny Dröscher og Bjørn Poulsen der også har lavet sit bidrag på Statens Værksteder, udstiller i øjeblikket på Kongens Nytorv sammen med Ellen Hyllemose, Eva Kock og Torben Ebbesen. ”I am so tired of being an atheist”, som Benny Dröschers værk hedder, kan sammen med de øvrige fire opleves frem til begyndelsen af december.

Statens Værksteder har et ”udendørs atelier” – i daglig tale kaldet Huggegården – som er udstyret med et stort arbejdstelt. Teltet var ideelt for samlingen af de mange strålearme med myriader af spejlmosaikker, som Benny Dröschers skulptur består af. Og da tømrerholdet kom til, var pladsen i Huggegården optimal til arbejdet med den solide trækonstruktion, som bærer strålekransen.

Er man hurtig, kan man altså tage en tur til Rom (på Kongens Nytorv), og skulle man ikke nå det, har instituttet udgivet et katalog med beskrivelse af de fem kunstnere og deres kunstværker.