Skip to content Skip to footer

 

Læs om Eva Steen Christensen og Sophia Kalkau på SVK.

Eva Steen-Christensen og Sophia Kalkaus projekter kunne i efteråret ses på Malmø Kunsthal.

Oktober 2006

Det er to år siden første udstilling, Malm1, blev præsenteret, og stafetten blev i efteråret 06 givet videre til den næste gruppe kunstnere. De tolv kunstnere fra første udgave havde valgt hver sin kunstner til årets udstilling. Årets kunstnere var Ulf Carlsson (SE), Ylva Friberg (SE), Leif Holmstrand (SE), Peter Holst Henckel (DK), Sophia Kalkau (DK), David Krantz (SE), Truls Melin (SE), Julie Nord (DK), Hans Scherer (SE), Tina Scherzberg (DK), Andreas Schulenburg (DK) og Eva Steen Christensen (DK).

To af kunstnerne – Eva Steen Christensen og Sophia Kalkau – har begge udført deres projekter til Malm2 her på Gammel Dok Pakhus. I løbet af sommeren lagde træ- og metalværkstedet rum til frembringelsen af Evas store skulptur, Fencing, der er et projekt, der har krævet mange tekniske udregninger, modelkonstruktioner m.m., inden det endelige værk stod klar til transport i store, uregerlige sektioner. Sophias skulptur-objekter er konstrueret og drejet på træværkstedet.

Tanken med Malm-udstillingerne er, at hvert andet år skal aktuel kunst fra vores del af verden løftes frem og præsenteres på Malmø Kunsthal. Kunstnere fra regionen bliver indbudt og får mulighed for at præsentere nye værker. Dette også for at vi skal få et bredere indblik i den dynamiske og spændende kunstscene, som vi har lige omkring os, og som så mange andre ude i verden taler om og viser frem.

Kunstnerne på udstillingen Malm1 var Eric Andersen, Martin Erik Andersen, Nathalie Djurberg, Keld Helmer-Petersen, Lisa Jeannin, Jesper Just, Peter Land, Tova Mozard, Johan Röing, John Skoog, Astrid Svangren, Kirstine Vaaben.

—-

Om kunstnerne:

Eva Steen Christensen.
Født 1969 i København.

Uddannet ved Chelsea School of Arts i London. Hun er skulptør og anvender materialer hentet fra vores hjemlige verden. Gennem dette velkendte miljø undersøger og forholder hun sig til vores indbyrdes forestillinger og opfattelser, vores ideer og visioner.

Sophia Kalkau.
Født 1960 i København.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i skulptur og kunstteori. Hendes arbejde er som oftest pladsspecifikke og har de seneste år kredset om forholdet mellem billede, objekt, rum og fortælling.