Skip to content Skip to footer

Inden for det sidste halve år er der sket ting og sager på flere af etagerne på Statens Værksteder for Kunst. For at imødekomme et voksende behov for digitalisering og udvikling af nye teknikker inden for kunst og design har vi investeret i nyt udstyr, der indtil videre har sat sit præg på træværkstedet, tekstil- og væveværkstedet.

Af Rebekka Lewin
1. november 2017

Ligesom alle andre har SVK et ønske om at følge med tiden. Vi er en 30 år gammel institution med alt hvad det indebærer af erfaring og viden, når det gælder kunstproduktion. Men også inden for de kunstneriske arbejdsprocesser opstår der nye teknologiske muligheder, og der udvikles digitale redskaber, som kan inspirere og forbedre arbejdet med kunst, design og kunsthåndværk. Med ønsket om bedst muligt at dække de nye behov hos vores brugere har vi søgt midler til at opdatere vores mest benyttede faciliteter med nyt grej. Det er ikke mindst en donation fra Nationalbankens Jubilæumsfond, der har muliggjort det.

På træværkstedet har vi nu et stort nyindrettet sprøjtekabine-rum til overfladebehandling, og der er installeret autospjæld på alle større maskiner i maskinparken, hvilket giver bedre arbejdsmiljø og nemmere brug af ventilationssystemet. En vakuumpresse er også til fri afbenyttelse, når man arbejder på træværkstedet, ligesom der er installeret nyt udsugningsbord til slibning.

Udsugningsbord til slibning. Foto: SVK

> Se mere om træværkstedet

På tekstilværkstedet har vi installeret en ny varmepresse til tekstile transfers på alle slags tekstiler.

SVKs nye varmepresse. Foto: SVK

> Se mere om tekstilværkstedet

På væveværkstedet har vi givet plads til en digital TC1-væv. Den har to bagbomme og en vævebredde på maks. 70 cm. med 18 tråde pr. cm. Den er velegnet til lette tekstiler, og er i kraft af pc-styringen velegnet til undersøgelser/eksperimenter med bindinger og mønstringer i f.eks. designopgaver samt forarbejde til store opgaver. Brugere af væven skal kunne arbejde i PhotoShop med filer i TIFF format. Derudover skal man være vævekyndig eller have en vævekyndig med. SVK vil i fremtiden tilbyde workshops i brugen af den ny TC1-væv.

SVKs nye TC1-væv. Foto: SVK

> Se mere om væveværkstedet

Der er ansøgningsfrist til Statens Værksteder for Kunst fire gange om året. Læs mere om ansøgningsproceduren her