Hop til indholdet.

Ophold

Søg ophold

På SVFK kan du som professionelt udøvende kunstner, designer, kunsthåndværker eller konservator arbejde i store formater eller med særligt krævende opgaver, som dit eget værksted og udstyr ikke tillader. Der er plads til at arbejde på flere store lærreder, installationer eller skulpturer ad gangen. Der er næppe andre steder i landet, man kan arbejde med så store tekstiltryk, vævearbejder, mørkekammerarbejder og lerarbejder, som her. Studerende tages ikke i betragtning til et ophold, da de kunstneriske uddannelser forventes at bidrage med de fornødne faciliteter.

Vores værkstedsledere og konsulenter er faguddannede kunstnere og håndværkere, som har arbejdet med kunst, kunsthåndværk og designopgaver i mange år.

Formalia

Du kan søge om ophold fire gange om året. Ligger dit projekt mere end et år ud i fremtiden, bedes du ansøge ved en senere ansøgningsrunde.

Orienter dig i vores formalia for ansøgninger, inden du søger. Hvis ansøgningen ikke indeholder de rigtige dele, kan du risikere, at udvalgene ser bort fra den. Se formalia og hent ansøgningsskema ved at klikke på den røde knap ’Ansøgning’ til højre eller her.

Har du – efter at have gennemlæst hjemmesiden – spørgsmål til ansøgningsproceduren, så kontakt os gerne på info@svfk.dk eller på telefon 32 96 05 10. Kontoret er åbent mandag til fredag fra 9 til 15.

Arbejdsro i atelieret

Værkstederne er et fredfyldt alternativ til den sædvanlige plads i et tegnestue- eller atelierfællesskab, og du kan komme og gå i værkstedet døgnet rundt. Hvis du har fået tildelt et atelier, har ingen andre brugere adgang til lokalet i den periode.

Når du arbejder på SVFK, vil du møde kollegaer på tværs af medier og brancher. Vi arrangerer artist talks, og der er mulighed for at spise frokost sammen og ikke mindst slutte ugen af med kaffe og kage fredag eftermiddag.

Udførelsen af projektet er i dine hænder
Vores værkstedsledere og konsulenter er faguddannede kunstnere og håndværkere. Som bruger kan du trække på deres viden og få sparring. På træ- og metalværkstederne er der fuldtidspersonale, mens der på de øvrige værksteder er tilknyttet konsulenter. Selve udførelsen af værkerne skal du selv klare. 

Du skal selv indkøbe materialer til dit projekt – men vi rådgiver gerne
Du skal selv sørge for alle materialer til dit projekt, men vores værkstedsledere og konsulenter giver gerne råd om materialekøb eller hjælper med at finde en forhandler.

FAQ

Hvilke kriterier gælder ved behandlingen af ansøgningerne?
Områdeudvalgene og Værkstedsrådet afgør, hvem der skal tildeles plads. Det styrende kriterium er projektets faglige og kunstneriske kvalitet.

Skal man betale leje for brug af faciliteterne?
Nej. Ophold på SVFK er et legat fra staten som en del af støtten til kulturlivet. Atelier, værksted, gæstelejlighed, rådgivning m.m. er gratis. Du skal selv betale materialer og eventuelle print og kopi.

Kan man have familiemedlemmer med, når man bor i en gæstelejlighed?
Du kan i nogle tilfælde have din kæreste eller ægtefælle med. Vi forsøger at imødekomme det, så husk at skrive det i ansøgningen, hvis du ønsker at have familie med og husk, at det så vil være dig selv personligt, der hæfter for brugen af lejligheden.

Er der mulighed for at få opholdet forlænget, hvis man ikke bliver færdig inden for perioden?
Der er mange ansøgere, og vi forsøger at udnytte faciliteterne maksimalt. Imellem to ophold er der oftest kun lige tid til at klargøre rummene til den næste. Vi kan kun forlænge et ophold i sjældne tilfælde.

Hvornår er der ansøgningsfrist?
Fire gange om året. Se infoboksen her på siden.

Hvor lang tid kan jeg søge om?
Du kan søge om arbejdsophold på op til seks måneders varighed, og længden skal passe til projektets karakter. Skriv gerne, om du er fleksibel i forhold til ansøgte periode og atelier. Udvalgene vurderer i nogle tilfælde, at projektet kan løses på kortere tid, og det kan afføde tilsagn om en kortere periode end ønsket.

Vi er flere, der arbejder sammen – hvordan skal vi søge?
Lav én ansøgning sammen og beskriv jeres samarbejde og vedlæg cv for alle deltagere. Én af jer skal være kontaktperson for projektet.

Skal jeg kreditere SVFK, når projektet udstilles?
Værkstedsrådet kræver, at du ved udstillinger og markedsføring oplyser, at dit arbejde er skabt under et ophold på Statens Værksteder for Kunst.

Har du – efter at have gennemlæst hjemmesiden – spørgsmål til ansøgningsproceduren, så kontakt os gerne på info@svfk.dk eller på telefon 32 96 05 10. Kontoret er åbent man-fre kl. 9-15.

SVK, Gammel Dok Pakhus, Strandgade 27 B, 1401 København K, +45 32 96 05 10, info@svfk.dk
Sekretariatet har åbent man. – fre. kl. 9-15. Lør. – søn. lukket.
CVR: 11887260