Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hilda Ekeroth arbejder hovedsageligt med tegning og maleri som performativ praksis. Hun ser tegningen som en performativ handling, der begynder i researchfasen og derfra kulminerer. Til forberedelse af en fremtidig udstilling opholder hun sig i SVKs grafiske værksted, hvor hun arbejder med den performative praksis både konkret og metaforisk som et sted for påstande, spekulation og detour.

Ved brug af litografi oversætter Hilda skitser og researchmateriale fra et ophold i Beirut 2017. Hun arbejder processuelt med undersøgelser af materialer, der kan understrege specifikke tematikker. Dette indebærer eksperimenter med blanding af forskellige trykfarver og materialer.

Gentagelsens egenskaber
Repetition med variation over et tema er gennemgående for Hildas arbejdsproces. Det repetitive element tilføjer en forskydning af betydning, der naturligt sker i gentagelsen. Ved gentagelse kan hun fastholde bestemte billeder i bevidstheden.

Jeg samler materiale i researchfasen, som jeg arbejder med i lang tid i atelieret både konceptuelt og formelt, hvor jeg forholder mig til begreber som oversættelse, opløsning og betydningsdannelse” forklarer Hilda.

Litografi som medie
En central påstand i Hildas praksis handler om at se på information og de processer, der påvirker vores oplevelse af sandhed og virkelighed. Hensigten med at bruge litografi til bearbejdelse af skitsematerialet er, at det er muligt at gentage det samme penselstrøg om og om igen med små abstraktioner. Penselstrøget forskydes i hvert nyt tryk, så gentagelsen bliver inkonsekvent.