Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mit arbejdsophold forår 2020 på SVFKs Tekstilværksted er en naturlig udvikling og konsekvens af mine tidligere projekter i form af koncept og proces (1994 StandStills, 1998 The HoleStory, 2015 CrossRoads) og en videreudvikling af mit arbejdsophold på SVFK i 2019. At skabe unika værker af et eksisterende produkt/et tekstil gennem dekonstruktion og videre at konstruere/moderere en ny identitet som et selvstændigt værk i en serie af tekstile objekter.

Til gennemførsel af projektet anvender jeg forskellige tekstile teknikker for at eliminere dele af fladens farve. I processen foreligger mange prøver og tekniske undersøgelser direkte på materialet, hvor der i processen konstant opstår forhindringer og muligheder, der senere i udførelsen af værkerne igen fremstår anderledes og deraf skaber veje og grundlag for nye undersøgelser og arbejder.

Udvaskning af farve- og ætseprøver.
Udsnit af færdige værker midtvejs i arbejdsperioden.
Prøveophængning af velour og Silke organza 5 lag 200 x 140 cm.