Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I Grafikværkstedet arbejder billedkunstner Jon Stahn på en serie grafiske værker til en soloudstilling hos Danske Grafikere. Udstillingen er et resultat af et længere ophold på Det Danske Institut i Rom, som Jon havde i 2013, og vil udover træsnit, kobbertryk og linoleumstryk inkludere fotografier og lydværker.

De grafiske arbejder laver Jon på baggrund af skitser, fundne objekter, souvenirs og avisudklip, som han samlede under sit ophold i Rom. Han trykker både tekst, abstrakte og figurative motiver, som alle relaterer til den italienske Arte Povera bevægelses kunstneriske og politiske aktiviteter.

Jon arbejder meget intuitivt og eksperimenterende på værkstedet, for at nå frem til et resultat, som harmonerer med hans overordnede idé. Han varierer blandt andet mængden af tryksværte og prøver sig frem med forskellige farver og motiver, hele tiden med bevidstheden om, at trykkene skal ses i samspil med fotografierne og lydværkerne.