Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I projektet ’The Space of the Inbetween’ produceres en serie grafiske arbejder, der skal udstilles i Arne Jacobsens gamle frugt og grønt pavillon i Enghaveparken til august og september 2023 i forbindelse med Københavns Arkitekturår.

Juli 2023

Værkerne er en viderebearbejdning i større skala af et to måneders studieophold på Det Danske Institut i Rom i efteråret 2022. Opholdet bestod af feltarbejde, teoretiske analyser samt indsamling af kunsthistoriske, arkitektoniske og mytologiske referencer – indtryk, der afslutningsvist blev indarbejdet i en serie grafiske skitser. Med muren som omdrejningspunkt behandlede projektet tematikker som grænsen, mellemrummet, flygtighed, vrangsider og ‘den udfoldede fortælling’.

Udstillingens placering i Enghaveparken, tidligere blot kaldet Enghaven, inspirerede til en bearbejdning af den lukkede have som fænomen – på latin kaldet ’hortus conclusus’. Et sted, der bag beskyttende mure gengiver naturen i et vildtvoksende men kontrolleret mikrokosmos. Haven er som typologi både fysisk og psykisk isoleret fra den omgivende verden og har historisk symboliseret billedet på et idealiseret helle, hvor der hersker orden, frodighed og skønhed. Udstillingsrummet i Enghaveparken er passende placeret i grænsen mellem den travle by og det kontemplative haverum på den anden side.

I grafikværkstedet udarbejdes, udover indledende skitsearbejder, en serie af 10 monotypier udført med oliefarver i format 80 x 108 cm. Kompositionerne udarbejdes af udklippet papir, der valses og påføres trykpladen. Der udarbejdes to trykplader, der hver især trykkes fem gange. Papirkompositionerne vendes, roteres og spejles for hver iteration, hvormed der hver gang skabes et unikt tryk, der, som processen skrider frem, fremstår mere og mere opløst.

Som forlæg for de grafiske arbejder analyseredes det sagnomspundne havemaleri fra ca. 30 f.Kr. malet på væggene i den underjordiske spisesal i Livias Villa lidt nord for Rom. Vægmaleriet forestiller en kontinuerlig udsigt til en drømmende have med træer, buske, blomster og fugle i blå og grønne nuancer – alt sammen omkranset af en lav afgrænsende mur.

De grafiske værker viderebearbejder de æstetiske tematikker fra vægmaleriet. Værkerne skal ligesom den malede have fremstå som en kontinuerlig diffus helhed med unikke detaljer, der kommer til syne, når beskueren træder tættere på. Haven og værkerne er uden for tid og rum, uden grænser, uden begyndelse og slutning, uden horisont, uden op og ned, uden indsyn eller udsyn. Ligesom vægmaleriet fortsætter i en uafbrudt cirkulær bevægelse, skal de grafiske tryk tilsammen danne et endeløst fortløbende værk.

Grafik indeholder, ligesom haven, både en stabilitet og en flygtighed. Trykkene kan fremstå viljefaste og stærke men også ubeslutsomme og porøse.