Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På Statens Værksteder arbejder jeg på udstillingen, Net Works, som jeg viser på Møstings Hus i sommeren 2024. Udstillingens overordnede omdrejningspunkt er de net og strukturer, der omgiver os socialt og digitalt.

Juli 2024

Titlen refererer til udstillingens skulpturelle objekter og tryk, som alle består af net i varierede formater og tilblivelser.

I metalværkstedet har jeg arbejdet med kobber, som netskulpturerne består af. Kobberkabler fra vores teknologiske samfunds infrastrukturer har jeg genbrugt til produktion af de skulpturelle objekter, der tager form af fangstnet i fiskeindustrien.

I det grafiske værksted har jeg brugt den grafiske presse til at præge tyndt papir, belagt med bladsølv. Ved at lægge net og spillekort direkte i pressen sammen med det tynde papir har jeg lavet sirlige relieffer i det tynde papir.