Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I konserveringsværkstedet har Karin Wegener Tams sommeren over arbejdet på at restaurere forskellige billeder fra højskolen Marielysts private kunstsamling.

Sep. 2015

Kunstsamlingen på højskolen Marielyst er opbygget af højskolens tidligere forstander Jørgen Geisler. Den rummer værker af danske kunstnere hovedsagligt fra perioden 1918-1950. Karin har restaureret 32 oliemalerier, hvoraf de 22 har været inde omkring SVKs konserveringslokale.

Karin har gennemgået samlingen for at vurdere dens tilstand. Langt de fleste værker er blevet renset for snavs og gulnet fernis, men der var dog nogle enkelte, der krævede lidt større indgreb. Bl.a. et maleri af Kay Christensen, hvis farvelag var så tykt, at blændrammen ikke kunne bære lærredet. Karin forsøger altid at bevare de originale blændrammer, da der ligeledes hører en historie til disse. Ved dette maleri lykkedes det hende at bevare den originale vha. en plade på bagsiden, der kunne støtte maleriet. Desuden havde vægten af farven nærmest fået farvelaget til at knække, hvilket Karin måtte fastlægge.

Desuden måtte Karin anvende en særlig metode til et maleri af Axel Bentzen. Dette maleri havde store revner i farvelaget, hvortil Karin anvendte smeltet, farvet voks til at samle revnerne. Ved meget dybe og store revner vil limkittet – der almindeligvis anvendes – muligvis knække lidt med tiden, hvor den smeltede voks er langt mere smidig.

Konservatorens rolle
I arbejdet med restaurering og konservering af malerier arbejder konservatoren hele tiden i skiftet mellem helhed og del. Hvert felt af billedet bliver undersøgt, og her kræver det en vurdering af konservatoren, hvorvidt der skal et ”indgreb” til eller ej:

”Man skal se – som jeg plejer at sige – om det er ”kunst eller ikke-kunst”. Man skal lige orientere sig lidt. Konservator skal samle billedet. Det er billedet, der bestemmer, når du laver noget, og samtidig skal du som konservator orientere om, hvad der kunstnerens mening”

Karin fortæller, at hver restaurering er et indgreb i billedet, og der er en meget fin grænse mellem at bevare og over-restaurere. Malerierne skal have et præg af, at det har sin alder samtidig med, at det bevares for fremtiden.

Foruden ovenstående malere arbejder Karin bl.a. med værker af Jais Nielsen, Else Alfelt, Olaf Rude og William Scharff fra samlingen.